Cải cách hành chính

  • Không để ra xảy ra tình trạng gây khó dễ, trễ hạn giải quyết hồ sơ trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy Đăng ngày 11-01-2023 15:09
  • Công an thành phố đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin phục vụ công tác Công an trong tình hình mới Đăng ngày 09-01-2023 17:34
  • Ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2023 Đăng ngày 20-12-2022 14:06
  • Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO) hỗ trợ cải cách quản lý tài chính công tại Đà Nẵng Đăng ngày 12-12-2022 15:53
  • Công an thành phố đạt loại Xuất sắc, xếp thứ 3 cả nước về Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 Đăng ngày 12-11-2022 19:57
  • Tập huấn nghiệp vụ công tác cải cách tư pháp Đăng ngày 04-11-2022 17:53
  • Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng nỗ lực nâng cao cải cách hành chính hướng đến mô hình Hải quan thông minh Đăng ngày 20-10-2022 11:25
  • Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp Đăng ngày 18-10-2022 06:04
  • Gần 900 thủ tục được thực hiện nhanh hơn từ "Cuộc vận động 03 hơn" Đăng ngày 04-10-2022 16:18
  • Trao đổi kế hoạch triển khai chương trình hỗ trợ kỹ thuật cải cách quản lý tài chính công Đăng ngày 13-09-2022 14:03