Đẩy mạnh thu hút đầu tư

  • Cải cách hành chính, tiếp xúc trực tuyến nhà đầu tư để thu hút đầu tư Đăng ngày 23-06-2021 16:42
  • Thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Đà Nẵng và Singapore Đăng ngày 12-05-2021 19:03
  • Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố: Thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư lớn Đăng ngày 29-03-2021 22:38
  • Khu công nghệ cao: Động lực phát triển kinh tế của thành phố Đăng ngày 15-03-2021 01:06
  • 57 dự án trọng điểm thu hút đầu tư vào thành phố giai đoạn 2020-2025 Đăng ngày 01-03-2021 11:41
  • Trao đổi kinh nghiệm chuyển đổi khu công nghiệp thành khu đô thị Đăng ngày 25-02-2021 16:32
  • Trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và chủ trương nghiên cứu đầu tư cho 7 dự án Đăng ngày 23-02-2021 20:59
  • Công ty AREVO INC. (Hoa Kỳ) nghiên cứu đầu tư vào Khu CNC Đà Nẵng với dự án có quy mô vốn 135 triệu USD Đăng ngày 06-02-2021 10:07
  • Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án 35 triệu USD của Công ty TNHH Fujikin International (Nhật Bản) Đăng ngày 05-02-2021 10:20
  • Dự án FDI có tổng vốn đầu tư 110 triệu USD đến từ Mỹ đầu tư vào Khu CNC Đà Nẵng Đăng ngày 22-01-2021 10:11