Đẩy mạnh thu hút đầu tư

  • Xúc tiến quan hệ hợp tác với tỉnh Shizuoka (Nhật Bản) Đăng ngày 15-11-2019 16:01
  • Kết nối hợp tác với doanh nghiệp vùng Kansai (Nhật Bản) Đăng ngày 19-10-2019 07:54
  • Tổ chức nhiều hoạt động kết nối đầu tư Việt Nam – Nhật Bản Đăng ngày 16-10-2019 07:46
  • Đà Nẵng sẵn sàng chào đón làn sóng đầu tư từ Canada Đăng ngày 29-08-2019 11:05
  • Quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Đà Nẵng và các đối tác Nhật Bản phát triển tốt đẹp và toàn diện Đăng ngày 28-08-2019 16:48
  • Đà Nẵng tập trung thu hút đầu tư tại Hoa Kỳ Đăng ngày 20-08-2019 08:58
  • Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Khu CNTT Đà Nẵng Bay Đăng ngày 24-07-2019 09:28
  • Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư vào KCNC và các KCN Đăng ngày 20-07-2019 10:29
  • Đẩy mạnh hợp tác đầu tư với Singapore Đăng ngày 20-07-2019 10:25
  • Tập đoàn Mikazuki nghiên cứu đầu tư 50 triệu USD giai đoạn 2 dự án khu du lịch Xuân Thiều Đăng ngày 16-07-2019 08:34