Đẩy mạnh thu hút đầu tư

  • Tập đoàn Mikazuki nghiên cứu đầu tư 50 triệu USD giai đoạn 2 dự án khu du lịch Xuân Thiều Đăng ngày 16-07-2019 08:34
  • Doanh nghiệp Nhật Bản khảo sát môi trường đầu tư, hợp tác kinh doanh tại Đà Nẵng Đăng ngày 05-07-2019 03:33
  • Đà Nẵng xúc tiến hợp tác du lịch với Cộng hòa Séc Đăng ngày 02-07-2019 02:04
  • Tọa đàm Kết nối đầu tư và thương mại Đà Nẵng-Thái Lan Đăng ngày 29-05-2019 16:04
  • Doanh nghiệp Thụy Điển tìm hiểu cơ hội đầu tư các dự án xử lý rác thải tại Đà Nẵng Đăng ngày 29-05-2019 08:03
  • 10/2019: Tọa đàm kết nối với doanh nghiệp phần mềm Uruguay Đăng ngày 17-05-2019 09:16
  • Các công ty công nghệ Hoa Kỳ tìm hiểu môi trường đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng Đăng ngày 10-05-2019 16:30
  • Tập đoàn ISE Foods (Nhật Bản) khảo sát đầu tư tại Đà Nẵng Đăng ngày 07-05-2019 16:42
  • Đà Nẵng tăng cường thu hút đầu tư từ Nhật Bản Đăng ngày 24-04-2019 17:42
  • Hàng nông sản, thủy sản miền Trung rộng đường xuất khẩu Đăng ngày 03-04-2019 17:44