Đẩy mạnh thu hút đầu tư

  • Đoàn lãnh đạo thành phố gặp gỡ doanh nghiệp kiều bào tại CHLB Đức Đăng ngày 16-09-2022 15:06
  • Đà Nẵng xúc tiến, kêu gọi đầu tư tại CHLB Đức Đăng ngày 15-09-2022 18:58
  • Xúc tiến mở đường bay, phát triển khách du lịch thị trường châu Âu Đăng ngày 15-09-2022 18:07
  • Sẵn sàng hỗ trợ Đại học Jacobs đầu tư vào Đà Nẵng Đăng ngày 15-09-2022 18:04
  • Thúc đẩy hợp tác giữa Đà Nẵng và các đối tác, doanh nghiệp tại Vương quốc Anh Đăng ngày 08-09-2022 17:13
  • Giới thiệu môi trường đầu tư thành phố Đà Nẵng đến người Việt Nam ở nước ngoài Đăng ngày 12-08-2022 16:59
  • Tọa đàm "Giới thiệu môi trường đầu tư thành phố Đà Nẵng hướng đến người Việt Nam ở nước ngoài” Đăng ngày 12-08-2022 15:47
  • Tích cực hỗ trợ Tập đoàn Metran (Nhật Bản) đầu tư vào Đà Nẵng Đăng ngày 02-08-2022 14:25
  • Hỗ trợ, tạo điều kiện cho Tập đoàn ParkCity Property Holdings (Malaysia) đầu tư vào Đà Nẵng Đăng ngày 01-07-2022 07:37
  • Doanh nghiệp Nhật Bản đề xuất đầu tư dự án sản xuất thiết bị y tế công nghệ cao Đăng ngày 08-06-2022 21:15