Đẩy mạnh thu hút đầu tư

  • Ngày 30-11: UBND thành phố phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Diễn đàn Xúc tiến đầu tư ICT Hàn Quốc vào Đà Nẵng Đăng ngày 23-11-2021 11:37
  • Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 Đăng ngày 29-10-2021 00:56
  • Khởi công dự án Trung tâm Nghiên cứu, Phát triển và Sản xuất Fujikin Đà Nẵng có vốn đầu tư 35 triệu USD Đăng ngày 05-10-2021 11:30
  • Tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư Ấn Độ tìm hiểu, xây dựng “Công viên Dược phẩm” tại Đà Nẵng Đăng ngày 27-07-2021 18:43
  • Nỗ lực đẩy mạnh thu hút đầu tư, thực hiện "3 tại chỗ" duy trì hoạt động sản xuất Đăng ngày 15-07-2021 12:57
  • Công bố thông tin 22 lô đất sạch để kêu gọi đầu tư trên địa bàn thành phố Đăng ngày 03-07-2021 11:47
  • Cải cách hành chính, tiếp xúc trực tuyến nhà đầu tư để thu hút đầu tư Đăng ngày 23-06-2021 16:42
  • Tình hình thu hút đầu tư tại thành phố Đà Nẵng trong quý I-2021 Đăng ngày 14-05-2021 16:39
  • Thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Đà Nẵng và Singapore Đăng ngày 12-05-2021 19:03
  • Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố: Thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư lớn Đăng ngày 29-03-2021 22:38