Đẩy mạnh thu hút đầu tư

  • Ra mắt bản thử nghiệm Bản đồ số các dự án kêu gọi đầu tư vào thành phố Đăng ngày 15-12-2022 08:19
  • Giới thiệu cơ hội đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tại Đà Nẵng Đăng ngày 23-11-2022 14:57
  • Tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Đà Nẵng Đăng ngày 17-11-2022 15:44
  • Ngân hàng Credit Suisse và các doanh nghiệp Thụy Sĩ và tìm hiểu môi trường đầu tư tại Đà Nẵng Đăng ngày 10-11-2022 18:04
  • Tăng cường hợp tác, kết nối giao thương với tỉnh Wakayama (Nhật Bản) Đăng ngày 07-10-2022 23:05
  • Nhiều triển vọng tốt đẹp trong xúc tiến hợp tác đầu tư, du lịch với Ấn Độ Đăng ngày 30-09-2022 19:54
  • Đoàn lãnh đạo thành phố gặp gỡ doanh nghiệp kiều bào tại CHLB Đức Đăng ngày 16-09-2022 15:06
  • Đà Nẵng xúc tiến, kêu gọi đầu tư tại CHLB Đức Đăng ngày 15-09-2022 18:58
  • Xúc tiến mở đường bay, phát triển khách du lịch thị trường châu Âu Đăng ngày 15-09-2022 18:07
  • Sẵn sàng hỗ trợ Đại học Jacobs đầu tư vào Đà Nẵng Đăng ngày 15-09-2022 18:04