Đẩy mạnh thu hút đầu tư

  • Tập đoàn ISE Foods (Nhật Bản) khảo sát đầu tư tại Đà Nẵng Đăng ngày 07-05-2019 16:42
  • Đà Nẵng tăng cường thu hút đầu tư từ Nhật Bản Đăng ngày 24-04-2019 17:42
  • Hàng nông sản, thủy sản miền Trung rộng đường xuất khẩu Đăng ngày 03-04-2019 17:44
  • Liên kết "ba nhà" nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ Đăng ngày 01-04-2019 07:59
  • Phát triển nguồn nhân lực: cần tiếng nói chung Đăng ngày 30-03-2019 11:55
  • Khởi công xây dựng Nhà máy sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ Sunshine Đăng ngày 29-03-2019 14:15
  • Khu Công nghệ thông tin tập trung giai đoạn 1 khánh thành, sẵn sàng cho công tác thu hút đầu tư Đăng ngày 29-03-2019 14:10
  • Khánh thành nhà máy số ESTEC Đăng ngày 28-03-2019 11:12
  • Thêm hai dự án đầu tư vào Khu Công nghệ cao chuẩn bị đi vào hoạt động Đăng ngày 26-03-2019 15:48
  • Đẩy mạnh thu hút đầu tư từ Hàn Quốc Đăng ngày 25-03-2019 17:04