Đẩy mạnh thu hút đầu tư

  • Nhật Bản - đối tác trọng điểm để thu hút đầu tư Đăng ngày 10-08-2017 16:55
  • Tăng cường thu hút đầu tư các dự án công nghệ cao, công nghiệp điện tử, CNTT Đăng ngày 03-06-2017 08:57
  • Tăng cường thu hút các chuyên gia đầu ngành để phát triển thành phố