Đẩy mạnh thu hút đầu tư

  • 5 dự án kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao Đăng ngày 15-12-2017 11:05
  • Chủ đề năm 2018 là "Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư" Đăng ngày 01-12-2017 22:57
  • Thu hút đầu tư cơ sở hạ tầng hướng đến phát triển bền vững    Đăng ngày 14-10-2017 21:58
  • Nhật Bản - đối tác trọng điểm để thu hút đầu tư Đăng ngày 10-08-2017 16:55
  • Tăng cường thu hút đầu tư các dự án công nghệ cao, công nghiệp điện tử, CNTT Đăng ngày 03-06-2017 08:57
  • Tăng cường thu hút các chuyên gia đầu ngành để phát triển thành phố