Chuyển đổi số

  • Toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại hội nghị chuyển đổi số y tế Đăng ngày 30-12-2020 17:30
  • Tiếp tục phấn đấu để Việt Nam luôn là nền kinh tế năng động, sáng tạo, phát triển nhanh nhưng ổn định, bền vững Đăng ngày 29-12-2020 10:22
  • Chuyển đổi số y tế quốc gia Đăng ngày 26-12-2020 17:05
  • Tập huấn chuẩn chuyên nghiệp và nâng cao năng lực chuyển đổi số trong hoạt động lữ hành
  • Xây dựng mô hình chuyển đổi số hạ tầng đô thị, góc nhìn từ sự kết hợp BIM, Map4D và IOT Đăng ngày 19-12-2020 10:09
  • Hội nghị trực tuyến tại Đà Nẵng: Chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong phát triển kinh tế - xã hội Đăng ngày 15-12-2020 10:20
  • Chuyển đổi số- Cơ hội và Thách thức Đăng ngày 15-12-2020 10:06
  • Hội nghị thông tin về chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong phát triển Kinh tế -Xã hội Đăng ngày 15-12-2020 03:57
  • Toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng về chuyển đổi số giáo dục Đăng ngày 10-12-2020 14:54
  • ViHAT tham gia chương trình Chuyển đổi số và Thúc đẩy thương mại điện tử tại các tỉnh miền Trung