Tin tức sự kiện

  • Lãnh đạo thành phố gặp mặt đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức tiêu biểu
  • Xử lý hơn 6.800 vụ vi phạm về buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại
  • Lãnh đạo tỉnh Attapư - Lào chúc Tết lãnh đạo thành phố
  • Tăng cường quan hệ hợp tác giữa cảng Đà Nẵng và cảng Kawasaki
  • Thường trực Thành ủy gặp mặt cán bộ hưu trí cao cấp
  • Viện Kiểm sát nhân dân thành phố triển khai công tác năm 2014
  • Lãnh đạo thành phố tổ chức gặp mặt và chúc tết các doanh nghiệp
  • Lãnh đạo thành phố cảm ơn thông tin của các nhà báo về Đà Nẵng
  • Sự kiện: Kênh quảng bá hiệu quả cho thương hiệu Đà Nẵng
  • Lãnh đạo thành phố gặp mặt các chức sắc tôn giáo nhân dịp Xuân Giáp Ngọ