Tin tức sự kiện

  • Du lịch Đà Nẵng duy trì mức tăng trưởng cao
  • Giải quyết dứt điểm việc giải phóng mặt bằng dự án Trung tâm thương mại chợ Cồn
  • Khai mạc kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố
  • Phát triển giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới
  • Lây ý kiến phản biện rộng rãi vế Quy hoạch tổng thể khu vực ven sông Hàn
  • Bổ nhiệm Giám đốc Sở Y tế thành phố
  • Tập huấn kỹ năng cho cán bộ làm nhiệm vụ cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên từng dùng ma túy
  • Nhiều mô hình hợp tác xã mới và sản phẩm ấn tượng
  • Tái cơ cấu nông nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho lao động nông thôn
  • Đà Nẵng là địa phương điển hình trong công tác tổ chức, phân làn giao thông hợp lý