Tin tức sự kiện

  • Việt Nam - Ấn Độ hợp tác bảo tồn giữ gìn di sản văn minh chung Đăng ngày 25-08-2017 22:35
  • Triển khai dự án “Huy động cộng đồng trong phòng ngừa bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái” Đăng ngày 25-08-2017 22:32
  • Chung kết Cuộc thi tiếng Anh của Bang Nam Úc dành cho học sinh - lần thứ 2 Đăng ngày 25-08-2017 16:53
  • Trao đổi kinh nghiệm phát triển công nghiệp công nghệ cao với tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) Đăng ngày 25-08-2017 16:51
  • Tỏa sáng phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” Đăng ngày 25-08-2017 16:37
  • Tăng cường giao lưu, trao đổi văn hóa với Ấn Độ Đăng ngày 24-08-2017 23:01
  • Đề nghị Ngân hàng Thế giới tài trợ vốn cho dự án Di dời ga đường sắt Đăng ngày 24-08-2017 20:37
  • Đồng bào Công giáo cùng chung tay xây dựng, phát triển thành phố Đăng ngày 24-08-2017 15:23
  • Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân về vệ sinh an toàn thực phẩm Đăng ngày 24-08-2017 15:22
  • Quận Thanh Khê khai mạc Hội thi tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Đăng ngày 24-08-2017 14:21