Dự án kêu gọi đầu tư

  • Nuôi trồng, khai thác thủy sản kết hợp với du lịch sinh thái
  • Đầu tư mở rộng nâng cấp cảng cá kết hợp làng chài du lịch Thọ Quang
  • Trồng cây dược liệu
  • Sản xuất giống nấm và sản xuất thương phẩm nấm ăn, nấm dược liệu
  • Sản xuất rau an toàn ứng dụng công nghệ cao
  • Trường đua ngựa
  • Trường đua chó
  • Làng ẩm thực quốc tế
  • Cầu tàu và bến du thuyền
  • Trường quay Đà Nẵng