Thông tin chỉ đạo điều hành

  • Tăng cường xử lý vi phạm, bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi Đăng ngày 10-06-2023 06:31
  • Đẩy mạnh tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích Đăng ngày 10-06-2023 06:28
  • Khắc phục điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông tại nút giao đường Võ Quý Huân - Nguyễn Duy Trinh (quận Ngũ Hành Sơn) Đăng ngày 08-06-2023 11:07
  • Gần 6 tỷ đồng thực hiện đào tạo nghề lao động thuộc diện chính sách, xã hội, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ Đăng ngày 07-06-2023 16:57
  • Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, cai nghiện ma túy Đăng ngày 07-06-2023 16:57
  • Khắc phục những bất cập đối với công tác tư vấn đầu tư các công trình, dự án ngành giao thông vận tải Đăng ngày 05-06-2023 17:13
  • Chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tuần 22 Đăng ngày 04-06-2023 09:11
  • Đảm bảo công tác tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024 Đăng ngày 02-06-2023 11:51
  • Cho vay tín dụng chính sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của thành phố Đăng ngày 02-06-2023 05:59
  • Đẩy nhanh tiến độ thẩm định chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án Đăng ngày 30-05-2023 16:25