Thông tin chỉ đạo điều hành

  • Chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tuần 25 Đăng ngày 25-06-2019 07:17
  • Quy hoạch mạng lưới các cơ sở cai nghiện ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 Đăng ngày 25-06-2019 03:04
  • Chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND thành phố tuần 24 Đăng ngày 18-06-2019 01:30
  • Tăng cường đấu tranh phòng chống tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố Đăng ngày 17-06-2019 09:40
  • Tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh Đăng ngày 17-06-2019 03:27
  • Tạm ngưng hoạt động đối với xe ô tô kéo rơ-mooc, sơ-mi rơ-mooc và xe tải ben phục vụ kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 Đăng ngày 15-06-2019 03:54
  • Cấm đỗ xe ô tô trong vịnh trước khu vực các trường học Đăng ngày 15-06-2019 03:53
  • Chuyển tuyến cố định từ Đà Nẵng đi Thừa Thiên Huế thành tuyến xe buýt liền kề Đăng ngày 15-06-2019 03:51
  • Rà soát tình trạng đấu nối xả thải của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống Đăng ngày 15-06-2019 03:51
  • Chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tuần 23 Đăng ngày 10-06-2019 00:57