Thông tin chỉ đạo điều hành

  • Chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tuần 7/2019 Đăng ngày 18-02-2019 01:31
  • Nâng cao hiệu quả đầu tư và hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở Đăng ngày 14-02-2019 01:14
  • Quản lý,  tổ chức và thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội Đăng ngày 14-02-2019 01:14
  • Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục về phòng chống ma túy Đăng ngày 14-02-2019 01:14
  • Điều chỉnh quy mô đầu tư các lối xuống biển trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn Đăng ngày 01-02-2019 02:06
  • Chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tuần 5/2019 Đăng ngày 01-02-2019 02:04
  • Không để tình trạng xin ăn biến tướng xuất hiện trở lại dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đăng ngày 31-01-2019 08:56
  • Điều chỉnh phương án chạy xe buýt phục vụ Tết Kỷ Hợi 2019 Đăng ngày 31-01-2019 08:55
  • Tập trung triển khai nhiệm vụ công tác ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 Đăng ngày 31-01-2019 08:54
  • Thường trực Thành ủy chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 43-NQ/TW Đăng ngày 31-01-2019 08:54