Thông tin chỉ đạo điều hành

  • Khẩn trương thực hiện công tác vệ sinh môi trường Đăng ngày 11-12-2018 16:28
  • Ban hành Quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng logistics thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Đăng ngày 11-12-2018 09:27
  • Giá đất ở tái định cư tại một số khu dân cư Đăng ngày 11-12-2018 08:38
  • Tăng cường các giải pháp quản lý thoát nước và xử lý nước thải khu vực ven biển phía Đông thành phố Đăng ngày 11-12-2018 08:38
  • Tăng cường quản lý các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo Đăng ngày 11-12-2018 08:37
  • Trên 30 tỷ đồng hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên Đăng ngày 11-12-2018 08:20
  • Phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” trên toàn thành phố Đăng ngày 11-12-2018 08:18
  • Giá đất ở để thu nợ tiền sử dụng đất một số tuyến đường trên địa bàn quận Sơn Trà Đăng ngày 11-12-2018 08:16
  • Trên 39 tỷ đồng đầu tư xây dựng sân thể thao trường học Đăng ngày 11-12-2018 08:16
  • Ban hành Chương trình phát triển đô thị thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2018 – 2030 Đăng ngày 11-12-2018 08:16