Thông tin chỉ đạo điều hành

  • Lập đề án Phát triển điện mặt trời trên mái nhà thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035 Đăng ngày 20-08-2019 07:34
  • Chấn chỉnh việc sử dụng tàu cá vận chuyển khách du lịch Đăng ngày 20-08-2019 07:33
  • Nghiêm túc thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 Đăng ngày 20-08-2019 07:33
  • Khuyến khích các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Đà Nẵng chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch được duyệt Đăng ngày 20-08-2019 07:33
  • Khung kế hoạch thời gian năm học 2019 – 2020 Đăng ngày 20-08-2019 07:32
  • Ngày 5-9: Tổ chức lễ khai giảng năm học 2019-2020 và "Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường"  Đăng ngày 20-08-2019 07:32
  • Ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU Đăng ngày 20-08-2019 07:32
  • Tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông các tuyến đường trên bán đảo Sơn Trà Đăng ngày 20-08-2019 07:31
  • Chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tuần 33 Đăng ngày 19-08-2019 01:46
  • Chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND thành phố tuần 32 Đăng ngày 13-08-2019 02:00