Thông tin chỉ đạo điều hành

  • Thành lập Tổ Công tác COVID-19 tại cộng đồng Đăng ngày 03-08-2020 22:20
  • Bổ sung trang thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn cho công tác chống dịch bệnh COVID-19 Đăng ngày 03-08-2020 10:35
  • Đảm bảo quy trình vệ sinh phòng chống dịch COVID-19 trong công tác tiếp nhận, phân phối tiền, hàng cứu trợ Đăng ngày 03-08-2020 03:51
  • Từ 18 giờ 00 ngày 2-8-2020: Cách ly y tế đối với thôn Lệ Sơn Nam, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang Đăng ngày 03-08-2020 03:35
  • Đảm bảo thuận lợi cho công tác vận chuyển hàng hóa thiết yếu ra vào thành phố Đăng ngày 02-08-2020 13:56
  • Triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2 trên diện rộng Đăng ngày 01-08-2020 14:58
  • Thành lập Bệnh viện dã chiến tại Trung tâm Y tế Hòa Vang Đăng ngày 31-07-2020 15:47
  • Thực hiện nghiêm túc quy định về giãn cách, cách ly toàn xã hội Đăng ngày 31-07-2020 02:27
  • Sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, tăng cường làm việc trực tuyến tại nhà Đăng ngày 30-07-2020 11:53
  • Xử phạt cá nhân có hành vi kỳ thị, xúc phạm người Đà Nẵng Đăng ngày 30-07-2020 11:49