Thông tin chỉ đạo điều hành

  • Tiếp tục triển khai các hoạt động phòng chống dịch COVID-19, kiên quyết ngăn chặn các nguồn lây Đăng ngày 15-01-2021 04:41
  • Hoàn tất công tác vệ sinh đường phố trước 3h00 ngày 12-2-2021 Đăng ngày 14-01-2021 09:00
  • Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp Đăng ngày 14-01-2021 03:55
  • Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp Đăng ngày 13-01-2021 10:54
  • Nghiêm túc thực hiện các quy định trong hoạt động đấu giá tài sản Đăng ngày 13-01-2021 10:53
  • Tăng cường thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình Đăng ngày 13-01-2021 10:44
  • Hỗ trợ phát triển ít nhất 20 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong năm 2021 Đăng ngày 13-01-2021 10:44
  • Đà Nẵng ban hành Đề án Phát triển điện mặt trời trên mái nhà Đăng ngày 12-01-2021 16:43
  • Tăng cường đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Đăng ngày 11-01-2021 10:16
  • Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao sản lượng hành khách trên các tuyến xe buýt Đăng ngày 11-01-2021 10:16