Chính sách nổi bật về công dân có hiệu lực từ tháng 7/2020

Chỉ đăng ký xuất nhập cảnh qua cổng kiểm soát tự động 1 lần từ ngày 01/7/2020; Tăng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân lên 11 triệu đồng/tháng; Chứng chỉ hành nghề kiến trúc có thời hạn 10 năm; 3 trường hợp được điều chỉnh biên chế công chức; Bổ sung giấy tờ có thể thay thế trong hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp; Nâng độ tuổi quân nhân dự bị trong thời bình cao nhất lên đến 45 tuổi... là những chính sách nổi bật về công dân có hiệu lực từ tháng 7/2020.