Chính sách nổi bật về tài chính, doanh nghiệp có hiệu lực từ tháng 6/2018

Quy định tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư trong dự án PPP; Vi phạm hành chính về lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, thủy sản phạt đến 200 triệu đồng; Hỗ trợ trồng rừng tới 10 triệu đồng/ha; Thủ tục hải quan đối với một số trường hợp đặc thù; Thủ tục công nhận nghề truyền thống; Thuốc lá ngoại nhập lậu được bán đấu giá để xuất khẩu... là những chính sách nổi bật về tài chính, doanh nghiệp có hiệu lực từ tháng 6/2018.