Ban hành tiêu chí lựa chọn đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội

UBND thành phố vừa ban hành văn bản quy định về tiêu chí lựa chọn đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Theo đó, đối tượng và điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội quy định tại Điều 49 và Điều 51 của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25-11-2014. Việc lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội thực hiện theo nguyên tắc xét duyệt quy định tại Điều 23 Nghị định số 100/2015/NĐ- CP ngày 20-10-2015 của Chính phủ.

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 1/2019

Thay đổi cách thức thi tuyển, tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức;  Danh mục thuốc được BHYT chi trả; Nhà mạng phải đảm bảo bí mật thông tin người dùng; Phạt đến 5 triệu đồng các hành vi trêu ghẹo, xúc phạm nhân viên hàng không; Áp dụng mức chi mới đối với chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến.... là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 1/2019.