Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 1/2024

Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” lĩnh vực Khoa học và Công nghệ; Thực hiện quy định mới về phát hành riêng lẻ trái phiếu Chính phủ; Xác nhận thông tin về cư trú có giá trị sử dụng 01 năm kể từ ngày cấp; Bổ sung các trường hợp bác sĩ được từ chối khám chữa bệnh; Quy chế tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức… là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 01/2024.