Chính sách nổi bật về doanh nghiệp có hiệu lực từ tháng 01/2023

Mức lãi suất của các ngân hàng thương mại đối với dư nợ của các khoản vay hỗ trợ nhà ở là 5,0%/năm; Điều kiện áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi theo Hiệp định UKVFTA; Lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước; Trái phiếu đặc biệt làm cơ sở tái cấp vốn, gia hạn tái cấp vốn; Thay đổi quy định về quản lý phân bón…. là những chính sách nổi bật về doanh nghiệp có hiệu lực từ tháng 01/2023.

Tra cứu thông tin đất đai

Tìm hồ sơ dịch vụ công