Chính sách nổi bật về lao động có hiệu lực từ tháng 11/2019

Quy định nghiêm trong hoạt động công vụ của lực lượng quản lý thị trường; Thu, nộp, xử lý CMND 9 số còn rõ nét khi chuyển sang thẻ CCCD; Từ ngày 18/11/2019, thay thế 05 biểu mẫu sử dụng trong cấp, quản lý thẻ CCCD; Tư vấn bảo hiểm phải có bằng đại học chuyên ngành bảo hiểm; Người lao động được vay tối đa 100 triệu đồng từ Quỹ việc làm…. là những chính sách nổi bật về lao động có hiệu lực từ tháng 11/2019.