Chính sách nổi bật về doanh nghiệp có hiệu lực từ tháng 11/2021

Quy định về phạm vi quản lý của Cảng vụ đường thuỷ nội địa; Giảm thuế GTGT với nhiều hàng hóa, dịch vụ; Sửa đổi quy định điều kiện nuôi, trồng các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; Thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu cho doanh nghiệp FDI; Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng… là những chính sách nổi bật về doanh nghiệp có hiệu lực từ tháng 11/2021.

Tra cứu thông tin đất đai

Tìm hồ sơ dịch vụ công