Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 10/2020

Phạt nặng các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; Giáo viên tiểu học không được phê bình học sinh trước lớp; Thư viện đại học phải có không gian đọc ít nhất 200m2; Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT trong năm học 2020-2021; Giáo viên chưa đáp ứng trình độ chuẩn có thể bị thôi việc… là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 10/2020.