Chính sách nổi bật về tài chính có hiệu lực từ tháng 5/2021

Quy định mới về giao dịch điện tử lĩnh vực thuế; Hướng dẫn mới về giao dịch ngoại tệ; Cơ cấu lại thời hạn trả nợ hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; Thuốc lá và rượu nhập khẩu phải dán tem điện tử ... là những chính sách nổi bật về tài chính có hiệu lực từ tháng 5/2021.