Ban hành tiêu chí lựa chọn đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội

UBND thành phố vừa ban hành văn bản quy định về tiêu chí lựa chọn đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Theo đó, đối tượng và điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội quy định tại Điều 49 và Điều 51 của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25-11-2014. Việc lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội thực hiện theo nguyên tắc xét duyệt quy định tại Điều 23 Nghị định số 100/2015/NĐ- CP ngày 20-10-2015 của Chính phủ.

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 3/2019

Quy trình trao đổi, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư; Từ 1/3, triển khai hồ sơ bệnh án điện tử; Quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; Sửa quy định hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân; Gara ô tô có chiều cao không quá 9 tầng; Môi giới con nuôi dưới 16 tuổi có thể bị xử lý hình sự… là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 3/2019.