Chính sách nổi bật về tài chính có hiệu lực từ tháng 11/2020

Phạt nặng các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; Quy trình liên thông giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và BHXH; Mức tiền ăn thường xuyên của ngựa nghiệp vụ thuộc Bộ Quốc phòng; Tiền lương của viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim… là những chính sách nổi bật về tài chính, doanh nghiệp có hiệu lực từ tháng 11/2020