Danh mục TTHC của Sở Giáo dục và đào tạo không thực hiện tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích
Đăng ngày 08-11-2017 16:37, Lượt xem: 249

UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 5294/QĐ-UBND v/v công bố danh mục TTHC  không thực hiện tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích.

Theo đó, danh mục Thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và đào tạo không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn thành phố, bao gồm:

Chuyển trường học sinh Trung học phổ thông

Tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp Trung học phổ thông

Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp Trung học phổ thông

Công nhận Bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

Công nhận trường Trung học đạt chuẩn Quốc gia

Tiếp nhận viên chức ngoài thành phố

Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia

Giải thể trường Trung học Phổ thông ngoài công lập

Sáp nhập, chia tách trường Trung học phổ thông ngoài công lập

Thành lập Trung tâm ngoại ngữ, tin học

Thành lập trường Trung học Phổ thông ngoài công lập

Cấp giấy chứng nhận về trình độ ngoại ngữ, tin học

Cấp giấy phép dạy thêm cá nhân đối với giáo viên đang giảng dạy tại các trường, học thêm đối với các trưởng phổ thông

Cấp phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với các trường phổ thông

Cấp phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với các tổ chức, cá nhân

Xét tặng Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú

Điều chỉnh chi tiết hộ tịch trên văn bằng

Công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia

Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác