Danh mục TTHC của Sở Công Thương không thực hiện tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích
Đăng ngày 08-11-2017 16:37, Lượt xem: 157

UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 5294/QĐ-UBND v/v công bố danh mục TTHC  không thực hiện tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích.

Theo đó, danh mục Thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn thành phố, bao gồm:

- Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại (Dịch vụ công trực tuyến mức 4) 

- Thông báo thực hiện chương trình khuyến mại (Dịch vụ công trực tuyến mức 4) 

- Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại (Dịch vụ công trực tuyến mức 4) 

- Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại (Dịch vụ công trực tuyến mức 4) 

- Cấp Văn bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp (Dịch vụ công trực tuyến mức 3)

- Cấp Văn bản xác nhận tiếp nhận thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp (Dịch vụ công trực tuyến mức 3)

- Cấp Văn bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp (Dịch vụ công trực tuyến mức 3)

- Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu (Dịch vụ công trực tuyến mức 3) Mức 3

- Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá (Dịch vụ công trực tuyến mức 3) Mức 3

- Cấp mới, cấp lại giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (Dịch vụ công trực tuyến mức 3) 

- Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài (Dịch vụ công trực tuyến mức 3)

- Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài (Dịch vụ công trực tuyến mức 3)

- Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài (Dịch vụ công trực tuyến mức 3)

- Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài (Dịch vụ công trực tuyến mức 3)

- Cấp phép thành lập Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài (Dịch vụ công trực tuyến mức 3)

- Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp (Dịch vụ công trực tuyến mức 3) Mức 3- Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác