Các TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích của Sở Giáo dục và Đào tạo
Đăng ngày 17-11-2017 08:24, Lượt xem: 1953

UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 5294/QĐ-UBND về việc công bố danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích. Theo đó, danh mục Thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn thành phố như sau:

Lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ:

- Cấp bản sao tốt nghiệp.   

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác