Các TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích của Sở Thông tin và Truyền thông
Đăng ngày 20-11-2017 16:04, Lượt xem: 438

UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 5294/QĐ-UBND về việc công bố danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích. Theo đó, danh mục Thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn thành phố như sau:

Lĩnh vực bưu chính, viễn thông:

1. Xác nhận thỏa thuận vị trí xây dựng trạm thu phát sóng viễn thông có cột ăng ten tự đứng không cồng kềnh.
2. Cấp phép xây dựng trạm thu phát sóng viễn thông có cột ăng ten cồng kềnh.

3. Xác nhận thỏa thuận vị trí xây dựng trạm thu phát sóng viễn thông thân thiện với môi trường theo mẫu đã được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt Mức 3.

4. Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Mức 3.
5. Cấp Giấy phép bưu chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Mức 3.

Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành:

1. Cấp Giấy phép xuất bản bản tin Mức 4
2. Xác nhận đăng ký hoạt động cơ sở in (không hoạt động in xuất bản phẩm) Mức 3.
3. Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Mức 4.
4. Chấp thuận cho cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Đà Nẵng phát hành thông cáo báo chí mà không tổ chức họp báo Mức 4.
5. Chấp thuận việc trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Đà Nẵng Mức 3.
6. Chấp thuận cho cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam đăng tin, bài, phát biểu trên các phương tiện thông tin đại chúng thành phố Đà Nẵng Mức 4.
7. Cấp Giấy xác nhận đăng ký/đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm Mức 3.
8. Gia hạn/sửa đổi, bổ sung/cấp lại Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Mức 4.
9. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TVRO) Mức 4.
10. Thẩm định hồ sơ cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng cho cơ quan báo chí thành phố Đà Nẵng, các cơ sở tôn giáo tại thành phố Đà Nẵng.
11. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Mức 3.
12. Cấp Giấy phép hoạt động in gia công cho nước ngoài.
13. Cấp Giấy phép hoạt động in Mức 3.
14. Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm Mức 4.
15. Cấp Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh Mức 3.
16. Cấp Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh.
17. Cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng cho cơ quan, tổ chức thành phố Đà Nẵng Mức 4.
18. Cấp đổi/cấp lại Giấy phép hoạt động in Mức 3.

Lĩnh vực Báo chí:

1. Chấp thuận họp báo tại thành phố Đà Nẵng Mức 4.

Lĩnh vực Công nghệ thông tin:

1. Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi/Báo cáo đầu tư/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Thiết kế thi công dự án CNTT, BCVT Mức 3.
2. Thẩm định đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng CNTT sử dụng vốn NSNN nhưng không yêu cầu phải lập dự án Mức 3.
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác