Các TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích của Ban Quản lý Khu công nghiệp và Chế xuất
Đăng ngày 21-11-2017 17:10, Lượt xem: 385

UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 5294/QĐ-UBND về việc công bố danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích. Theo đó, danh mục Thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu công nghiệp và Chế xuất thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn thành phố như sau:

Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, Kiến trúc:

1. Xác nhận công trình xây dựng.
2. Thỏa thuận thiết kế tổng mặt bằng và giải pháp kiến trúc xây dựng.

Lĩnh vực Quản lý lao động nước ngoài:

1. Xác nhận người lao động nước ngoài thuộc diện không cấp giấy phép lao động.
2. Đăng ký Nội quy lao động.
3. Cấp phép gia hạn lưu trú, tạm trú cho người nước ngoài tại doanh nghiệp khu công nghiệp.
4. Cấp phép lưu trú, tạm trú cho người nước ngoài tại doanh nghiệp khu công nghiệp.
5. Xác nhận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trong khu công nghiệp.
6. Cấp lại giấy phép lao động.
7. Cấp giấy phép lao động.
8. Cấp giấy phép lao động (GPLĐ) đối với người nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động nhưng hết hiệu lực theo quy định mà có nhu cầu tiếp tục làm việc cùng vị trí công việc ghi trong giấy phép lao động.
9. Cấp giấy phép lao động (GPLĐ) đối với người nước ngoài đã được cấp GPLĐ và đang còn hiệu lực mà làm khác vị trí công việc ghi trong GPLĐ nhưng không thay đổi doanh nghiệp.
10. Cấp giấy phép lao động (GPLĐ) đối với người nước ngoài đã được cấp phép lao động và đang còn hiệu lực mà làm việc cho doanh nghiệp khác ở cùng vị trí công việc ghi trong giấy phép lao động.

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu:

- Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D.

Lĩnh vực Đất đai:

- Thực hiện chuyển nhượng tài sản/một phần dự án/quyền sử dụng đất.

Lĩnh vực Đầu tư:

1. Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương (trường hợp dự án có quy mô vốn dưới 5.000 tỷ và thuộc trường hợp nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện tại KCN, KKT phù hợp với quy hoạch KCN, KKT được cấp có thẩm quyền phê duyệt).
2. Giãn tiến độ đầu tư.
3. Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài.
4. Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế.
5. Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền Ban Quản lý đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đầu tư.
6. Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư (dự án có quy mô vốn dưới 5.000 tỷ và thuộc trường hợp nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện tại KCN, KKT phù hợp với quy hoạch KCN, KKT được cấp có thẩm quyền phê duyệt).
7. Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp thay đổi tên nhà đầu tư thuộc trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư.
8. Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư (trường hợp dự án có quy mô vốn dưới 5.000 tỷ và không thuộc trường hợp nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện tại KCN, KKT phù hợp với quy hoạch KCN, KKT được cấp có thẩm quyền phê duyệt).
9. Quyết định chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền Ban Quản lý đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
10. Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương (trường hợp dự án có quy mô vốn dưới 5.000 tỷ và không thuộc trường hợp nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện tại KCN, KKT phù hợp với quy hoạch KCN, KKT được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác