Các TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích Cấp xã
Đăng ngày 16-12-2017 08:41, Lượt xem: 986

UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 5294/QĐ-UBND về việc công bố danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích. Theo đó, danh mục Thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Cấp xã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn thành phố như sau:

Lĩnh vực Giao thông vận tải:

1. Xác nhận hồ sơ cấp phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để cá nhân hoạt động thương mại.
2. Xác nhận hồ sơ cấp phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để thực hiện các hoạt động kinh doanh buôn bán nhỏ.
3. Cấp đổi, cấp lại thẻ hành nghề vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô 02 bánh và các loại xe tương tự.
4. Cấp phép hành nghề vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô 02 bánh và các loại xe tương tự.

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo:

1. Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục (theo đề nghị chính đáng của tổ chức, cá nhân đứng tên xin thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục).
2. Đăng ký sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục.
3. Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục.

Lĩnh vực Tôn giáo:

1. Cấp giấy đăng ký sinh hoạt đạo Tin lành tại các điểm, nhóm thuộc các hệ, phái, tổ chức Tin lành.
2. Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một phường, xã.
3. Thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng.
4. Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở.
5. Đăng ký sinh hoạt tôn giáo.
6. Tiếp nhận thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng.

Lĩnh vực Người có công:

1. Cấp mới thẻ bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/CP Mức 3.
2. Xác nhận giải quyết chính sách đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến Mức 3.
3. Xác nhận hồ sơ tiếp nhận người có công cách mạng vào Trung tâm phụng dưỡng người có công cách mạng Mức 3.
4. Giải quyết hồ sơ mới công nhận người đảm nhận thờ cúng liệt sỹ Mức 3 .

5. Xác nhận hồ sơ giải quyết trợ cấp hàng tháng đối với người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ thương tật từ 21% đến 30% đang hưởng trợ cấp hàng tháng thuộc hộ cận nghèo. Mức 3.

6. Cấp mới thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng Mức 3.
7. Giải quyết chế độ mai táng phí và trợ cấp một lần đối với người có công cách mạng từ trần Mức 3.

8. Xác nhận giải quyết Chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP Mức 3 .

9. Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP.

10. Xác nhận hồ sơ giải quyết trợ cấp thường xuyên đối với người có công với cách mạng mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn theo Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND Mức 3.
11. Xác nhận hồ sơ giải quyết trợ cấp khó khăn đột xuất của đối tượng chính sách Mức 3.
12. Xác nhận giải quyết tuất từ trần cho thân nhân Lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, thương binh, bệnh binh có tỷ lệ thương tật, bệnh tật từ 61% trở lên từ trần Mức 3.
13. Xác nhận giải quyết hồ sơ cấp sổ ưu đãi giáo dục - đào tạo Mức 3.
14. Xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ cho gia đình tự quy tập xây mộ liệt sĩ trong nghĩa trang gia tộc hoặc nghĩa trang liệt sĩ Mức 3.
15. Xác nhận hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình Mức 3.
16. Xác nhận hồ sơ đề nghị công nhận và giải quyết chế độ liệt sĩ Mức 3.
17. Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên.
18. Hồ sơ xét giải quyết công nhận chế độ hưởng chính sách như thương binh Mức 3.
19. Hồ sơ giải quyết trợ cấp một lần đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày.
20. Xác nhận hồ sơ giải quyết trợ cấp cho người tham gia kháng chiến hoặc con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam Mức 3.

Lĩnh vực Quản lý đất đai:

1. Xác nhận hồ sơ đề nghị cấp (hoặc cấp lại) giấy chứng nhận số nhà.
2. Hòa giải tranh chấp đất đai.
3. Xác nhận tình trạng nhà, đất Mức 3.
4. Xác nhận nguồn gốc đất và thời điểm sử dụng đất khi công dân nộp hồ sơ tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai (phục vụ cho việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất).
5. Xác nhận nguồn gốc đất và thời điểm sử dụng đất khi công dân nộp hồ sơ tại UBND xã (phục vụ cho việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất) Mức 3.

Lĩnh vực Chứng thực:

1. Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực.
2. Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội:

1. Cấp giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật.
2. Xác nhận đối tượng hộ nghèo để miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên.
3. Tiếp nhận hồ sơ của đối tượng bảo trợ xã hội khi thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện trong thành phố.
4. Chuyển hồ sơ của đối tượng bảo trợ xã hội khi thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện trong thành phố.
5. Tiếp nhận đối tượng xã hội vào cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền quản lý của cấp trên Mức 3.
6. Xác nhận cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho đối tượng mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh kinh tế khó khăn Mức 3.
7. Xác nhận cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi (cấp mới và cấp đổi do sai lệch thông tin về nhân thân của trẻ như: họ, chữ đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh so với giấy khai sinh của trẻ) Mức 3.
8. Hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở đối với đối tượng được trợ giúp đột xuất theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP Mức 3.
9. Giải quyết hỗ trợ chi phí mai táng cho một số đối tượng được trợ giúp đột xuất theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP Mức 3.
10. Đề nghị trợ giúp xã hội đột xuất (hỗ trợ lương thực cho hộ gia đình thiếu lương thực, hỗ trợ người bị thương nặng) Mức 3 .
11. Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên Mức 3.
12. Xác nhận diện khó khăn, đói nghèo, tai nạn, bệnh tật Mức 3.

Lĩnh vực Hộ tịch:

1. Cấp bản sao trích lục hộ tịch Mức 3.
2. Cấp giấy Xác nhận tình trạng hôn nhân Mức 3.
3. Đăng ký lại khai tử Mức 3.
4. Đăng ký khai tử Mức 3.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác