Chấm dứt xem xét, giải quyết khiếu nại của công dân Huỳnh Thị Nhật
Đăng ngày 27-12-2018 10:12

UBND thành phố vừa có văn bản về việc chấm dứt xem xét, giải quyết khiếu nại của bà Huỳnh Thị Nhật (ủy quyền cho bà Huỳnh Thị Nga) khiếu nại về việc bố trí đất tái định cư do thu hồi để thực hiện dự án Khu đô thị vịnh Mân Quang.

Theo đó, nội dung khiếu nại của bà Huỳnh Thị Nhật đã được Chủ tịch UBND thành phố giải quyết tại Quyết định số 822/QĐ-UB ngày 25-1-2013. Thanh tra Chính phủ có Báo cáo số 1873/BC-TTCP ngày 13-8-2014 thống nhất với nội dung giải quyết của UBND thành phố và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý tại Công văn số 7864/VPCP-V.I ngày 8-10-2014 của Văn phòng Chính phủ.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn nêu trên, ngày 1-11-2014, UBND thành phố đã ban hành Thông báo số 262/TB-UBND về việc chấm dứt xem xét, giải quyết khiếu nại của bà Huỳnh Thị Nhật.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thú tướng Chính phủ tại Công văn số 536/VPCP-V.I ngày 15-1-2018 của Văn phòng Chính phủ và sau khi rà soát, nhận thấy vụ việc đã giải quyết đúng pháp luật. Vì vậy, kể từ nay chấm dứt việc xem xét, giải quyết khiếu nại của bà Huỳnh Thị Nhật liên quan đến kết quả giải quyết nêu trên.

Cổng Thông tin điện tử thành phố thông báo để bà Huỳnh Thị Nhật được biết.

Cổng Thông tin điện tử thành phố

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT