Kết quả giải quyết khiếu nại của ông Trần Xuân Hậu, bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, và bà Ngô Thị Thùy Dương
Đăng ngày 02-06-2020 00:56

UBND thành phố vừa ban hành quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Xuân Hậu, trú tại Tổ 45 phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn; bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, trú tại Tổ 27 Phước Mỹ, quận Sơn Trà; và bà Ngô Thị Thùy Dương, trú tại K355/15 Hoàng Diệu, quận Hải Châu (là đại diện một số hộ dân tại Khu đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân, giai đoạn 2, quận Cẩm Lệ) khiếu nại đối với Thông báo số 14/TB-UBND ngày 1-2-2019 của UBND thành phố về việc khiếu nại không đủ điều kiện thụ lý giải quyết. Cụ thể như sau:

Căn cứ Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 10-3-2006 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về quản lý quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn Đà Nẵng, Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 7-5-2015 về việc phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng TL 1/500 Khu đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân. Theo đề nghị của Sở xây dựng tại Tờ trình số 2292/TTr-SXD ngày 30-3-2016, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 1931/QĐ- UBND ngày 30-3-2016 về việc phê duyệt điều chỉnh Tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết TL 1/500 các lô đất ký hiệu A2-3, A2-4, A2-5, A2-11 và tuyến đường 35m thuộc Khu đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân và đây là Quyết định điều chỉnh cuối cùng.

Sau khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt Trời, ông Nguyễn Anh Tân và ông Nguyễn Xuân Trường làm Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu trên cho các hộ dân (khiếu nại). Thời điểm các hộ dân (khiếu nại) nêu trên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ ông Nguyễn Anh Tấn và ông Nguyễn Xuân Trường là sau thời điểm UBND thành phố ban hành Quyết định số 1931/QĐ-UBND và sau thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của từng thửa đất theo Quyết định số 1931/QĐ-UBND, cụ thể trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xác định rõ vị trí thửa đất, mặt cắt đường, vỉa hè theo Quyết định điều chỉnh quy hoạch nêu trên.

Tại Khoản 7.2, Điều 7 của Hợp đồng chuyển nhượng, các hộ dân nêu trên đã cam đoan "Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất".

Các hộ dân (khiếu nại) nêu trên khiếu nại về Quyết định số 1931/QĐ- UBND ngày 30-3-2016 của UBND thành phố, cho rằng Quyết định này đã làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của họ. Ngày 15-8-2019, Ban Tiếp công dân thành phố có Công văn số 114/BTCĐ trả lời các hộ dân (khiếu nại), trong đó nêu rõ Ban Tiếp công dân thành phố đã dự thảo, tham mưu Chủ tịch UBND thành phố ban hanh Thông báo số 14/TB-UBND ngày 1-2-2019 về việc khiếu nại không đủ điều kiện thụ lý giải quyết là có cơ sở và đúng pháp luật".

Tại buổi đối thoại với ông Trần Xuân Hậu, bà Nguyễn Thị Tuyết Mai và bà Ngô Thị Thùy Dương (là đại diện một số hộ dân tại Khu đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân, giai đoạn 2, quận Cẩm lệ) vào ngày 28-4-2020, lãnh đạo UBND thành phố đã kết luận: "Thống nhất với kết quả xác minh của Thanh tra thành phố tại Báo cáo số 44/BC-TTTP ngày 2-8-2019 về việc không chấp nhận nội dung khiếu nại của ông Trần Xuân Hậu, bà Nguyễn Thị Tuyết Mai và bà Ngô Thị Thùy Dương đối với Thông báo số 14/TB-UBND ngày 1-2-2019 của UBND thành phố về việc khiếu nại không đủ điều kiện thụ lý giải quyết.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt trời là đối tượng chịu ảnh hưởng trực khi UBND thành phố ban hành Quyết định số 1931/QĐ-UBND ngày 30-3-2016. Mặt khác, các hộ dân (khiếu nại) nêu trên nhận chuyển quyền sử dụng ông Nguyễn Anh Tấn và ông Nguyễn Xuân Trường sau khi được Sở Tài và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Quyết định số 1931/QĐ-UBND của UBND thành phố nên Quyết định này không ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của các hộ. Vì vậy, Chủ tịch UBND thành phố ban hành Thông báo số 14/TB-UBND ngày 1-2-2019 về việc khiếu nại không đủ điều kiện thụ lý giải quyết là đúng theo quy định tại Khoản 2, Điều 11 của Luật khiếu nại.

Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông Nguyễn Anh Tấn, ông Nguyễn Xuân Trường với các hộ dân (khiếu nại) nêu trên là giao dịch dân sự. Nếu có phát sinh tranh chấp thì một trong hai bên có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án có thẩm quyền nơi có tài sản giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật.

Từ những nhận định và căn cứ nêu trên, UBND thành phố quyết định không chấp nhận nội dung khiếu nại của ông Trần Xuân Hậu, bà Nguyễn Thị Tuyết Mai và bà Ngô Thị Thùy Dương (là đại diện một số hộ dân tại Khu đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân, giai đoạn 2, quận Câm lệ, thành phố Đà Nẵng) đối với Thông báo số 14/TB-UBND ngày 1-2-2019 của UBND thành phố về việc khiếu nại không đủ điều kiện thụ lý giải quyết. 

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định, nếu không đồng ý, ông Trần Xuân Hậu, bà Nguyễn Thị Tuyết Mai và bà Ngô Thị Thùy Dương có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân thành phố theo quy định của pháp luật.

Cổng Thông tin điện tử thành phố

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác