Kết quả giải quyết khiếu nại của công dân Hà Thị Tư
Đăng ngày 02-07-2020 09:27

UBND thành phố vừa ban hành quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Hà Thị Tư, trú tại thôn Trung Sơn, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, khiếu nại việc bố trí tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại dự án Đường dây điện 110KV Huế - Đà Nẵng, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang.

Theo đó, bà Hà Thị Tư yêu cầu bố trí thêm một lô đất tái định cư đường 5,5m; đồng thời, kiến nghị UBND thành phố hỗ trợ thêm về nhà cửa, vật kiến trúc; hỗ trợ chênh lệch giá đất ở với mức 65.000 đ/m2 đối với diện tích 837 m2 đất thu hồi như các hộ khác; xem xét hỗ trợ thêm cho phần diện tích 419,9 m2 ngoài Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN).

Kết quả xác minh cho thấy, hộ bà Hà Thị Tư quản lý sử dụng thửa đất có diện tích 1.256,9m2. Đăng ký 299/TTg tại thửa 1112, tờ bản đồ số 01, diện tích 870m2 đất thổ cư. Ngày 6-12-1996 được UBND huyện Hòa Vang cấp GCN số 1750 tại tờ bản đồ 21, thửa số 69, diện tích 837m2 đất thổ cư. Diện tích còn lại 419,9m2 ngoài giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đăng ký 64/CP thuộc thửa số 40, tờ bản đồ số 21, diện tích 39.558m2 đất Hg/b chưa sử dụng (đất nỗng cát do UBND xã quản lý).

Hộ bà Hà Thị Tư bị thu hồi đất hai đợt cho 2 dự án, với tổng diện tích 1.256,9m2, gồm dự án di dời dường dây điện 110KV Đà Nẵng - Huế và dự án Nhà ở cho công nhân và Khu đô thị liền kề khu công nghiệp Hòa Khánh. Hộ bà Tư đã nhận 100% tiền bồi thường, hỗ trợ.

Về bố trí tái định cư, theo Quyết định số 9350/QĐ-UBND hộ bà Hà Thị Tư được bố trí tái định cư 2 lô đất diện hộ chính đường 7,5m Khu dân cư số 6 Hòa Sơn cho diện tích thu hồi đất ở 568,9m2 , không bố trí tái định cư cho phần diện tích 419,9 m2 ngoài giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, xét hoàn cảnh và diện tích đất hộ bà Hà Thị Tư đã bị thu hồi để thực hiện dự án Đường dây 100KV Huế - Đà Nẵng trước đây chưa được bố trí tái định cư, trên cơ sở đề xuất của Hội đồng Bồi thường thiệt hại và Giải phóng mặt bằng huyện Hòa Vang, UBND thành phố có Quyết định số 2000/QĐ-UBND ngày 17-3-2011, trong đó hộ bà Hà Thị Tư được phê duyệt bố trí thêm một lô đường 5,5m theo diện hộ phụ Khu tái định cư Hòa Liên 2.

Năm 2013, hộ bà Hà Thị Tư có đơn kiến nghị được chuyển 3 lô đất tái định cư từ Hòa Sơn và Hòa Liên về Khu dân cư Hòa Hiệp 4. Ngày 6-12-2013, UBND thành phố có Quyết định số 8539/QĐ-UBND đồng ý cho chuyển đất tái định cư đường 7,5m tại Khu dân cư số 6 Hòa Sơn và đường 5,5m tại Khu tái định cư Hòa Liên 2 về Khu tái định cư Hòa Hiệp 4. Hộ bà Hà Thị Tư đã bàn giao mặt bằng ngày 10-11-2014, nhận đủ 3 lô đất tái định cư nêu trên ngày 11-12-2014.

Như vậy, việc bố trí tái định cư đối với hộ bà Hà Thị Tư hai lô đất chính đường 7,5m với diện tích thu hồi đất ở 568,9 m2 tại dự án Nhà ở cho công nhân và Khu đô thị liền kề Khu công nghiệp Hòa Khánh, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang đúng quy định tại Điều 47 Quyết định 36/2009/QĐ-UBND và Điều 1 Quyết định số 5813/QĐ-UBND ngày 23-12-2019 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án bố trí tái định cư dự án Khu nhà ở cho công nhân và Khu đô thị liền kề với Khu công nghiệp Hòa Khánh, Khu tái định cư phía Tây Nam khu đô thị Dragon City Park tại xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang. Ngoài ra, UBND thành phố phê duyệt bố trí thêm cho hộ bà Tư một lô đất đường 5,5m theo diện hộ phụ Khu tái định cư Hòa Liên 2 cho phần diện tích thu hồi trước đây của dự án Đường dây điện 110 KV Đà Nẵng - Huế trước đây chưa được bố trí tái định cư là phù hợp với thực tể của hộ bà Tư.

Kết luận, việc bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về đất và nhà cửa, vật kiến trúc và bố trí đất tái định cư đối với hộ bà Hà Thị Tư đã được thành phố giải quyết đúng quy định. Việc bà Hà Thị Tư yêu cầu bố trí thêm một lô đất tái định cư đường 5,5m là không có cơ sở giải quyết. Kiến nghị hỗ trợ thêm về nhà cửa, vật kiến trúc và xem xét hỗ trợ thêm cho phần diện tích 419,9 m2 ngoài GCN; hỗ trợ chênh lệch giá đất ở với mức 65.000 đ/m2 đối với diện tích 837m2 đất thu hồi là không có cơ sở giải quyết.

Từ những nhận định và căn cứ trên, UBND thành phố quyết định giữ nguyên các quyết định phê duyệt giải quyết về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và bố trí đất tái định cư do thu hồi đất của bà Hà Thị Tư. Không chấp nhận nội dung khiếu nại của bà Hà Thị Tư yêu cầu bố trí thêm một lô đất tái định cư đường 5,5m đối với việc thu hồi đất tại dự án Đường dây điện 110KV Huế - Đà Nẵng.

Nếu không đồng ý với quyết định của UBND thành phố, bà Hà Thị Tư được khiếu nại lần hai đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án nhân dân thành phố theo quy định cùa pháp luật.

Cổng Thông tin điện tử thành phố

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác