Kết quả quyết khiếu nại của công dân Đỗ Đình Dũ
Đăng ngày 25-12-2020 10:32, Lượt xem: 261

UBND thành phố vừa ban hành quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Đỗ Đình Dũ, địa chỉ Thôn Nhơn Thọ 2, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng (lần hai), khiếu nại lần hai đối với Công văn số 2009/UBND-VP ngày 12-12-2018 của UBND quận Cẩm Lệ về việc trả lời đơn công dân, đã được Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ giải quyết khiếu nại lần đầu tại Quyết định số 3724/QĐ-UBND ngày 11-11-2019.

Theo kết quả xác minh, ông Đỗ Tấn Phát được cấp Giấy chứng nhân quyền sử dụng đất ngày 2-7-1994 với diện tích 725m2. Ông Đỗ Tấn Phát đã ký Giấy thỏa thuận cho đất làm nhà ở cho ông Đỗ Đình Dũ (là anh trai) và ông Đỗ Tấn Lực (là con trai) được UBND xã Hòa Phước ký xác nhận ngày 5-1-2005 và ký giấy thỏa thuận cho đất làm nhà ở cho ông Đỗ Tấn Huy (là con trai) nhưng không có chính quyền địa phương xác nhận. Tất cả các trường hợp này chưa thực hiện đăng ký tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất theo đúng quy định hiện hành.

Theo quy định tại khoản 4, Điều 146 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29-10-2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai: “Hợp đồng chuyển đổi, chuyển nhượng, thuê lại quyền sử dụng đất; hợp đồng hoặc văn bản tặng cho quyền sử dụng đất; hợp đồng thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất có hiệu lực kể từ thời điếm đăng ký tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất....".

Giấy thỏa thuận cho đất làm nhà ở của ông Đỗ Tấn Phát đối với 3 trường nêu trên chưa được đăng ký tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất nên chưa có hiệu lực; do đó, không có cơ sở để ban hành quyết định thu hồi đất đối với ông Đỗ Tấn Huy, ông Đỗ Đình Dũ và ông Đỗ Tấn Lực.

Do vậy, UBND quận Cẩm Lệ căn cứ khoản 4, Điều 146 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29-10-2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai, không ban hành quyết định thu hồi đất đối với ông Đỗ Đình Dũ là đúng quy định. Việc ông Đỗ Đình Dũ khiếu nại Công văn số 2009/UBND-VP ngày 12-12-2018 của UBND quận Cẩm Lệ là không có cơ sở xem xét giải quyết.

Ngày 23-9-2020 lãnh đạo UBND thành phố tổ chức đối thoại với ông Đỗ Đình Dũ để giải quyết khiếu nại theo quy định. Thời điểm này, ông Đỗ Đình Dũ có mặt tại địa điểm đối thoại nhưng không vào phòng đối thoại mà yêu cầu lãnh đạo UBND thành phố cho ông đưa thêm 2 người đi cùng vào đối thoại. Xét thấy yêu cầu của ông Đỗ Đình Dũ là không có cơ sở giải quyết, vì người khiếu nại là ông Đỗ Đình Dũ đã có mặt, 2 người đi cùng ông Đỗ Đình Dũ không được mời tham gia đối thoại, không có giấy tờ chứng minh tính đại diện nên lãnh đạo UBND thành phố không chấp nhận yêu cầu này và đề nghị ông Dũ vào dự đối thoại theo đúng thành phần quy định. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành phố, đại diện Ban Tiếp công dân thành phố đã 3 lần gặp, giải thích và mời ông Đỗ Đình Dũ vào phòng đối thoại nhưng ông Dũ không hợp tác, không vào phòng đối thoại. Trên cơ sở báo cáo của Thanh tra thành phố, lãnh đạo UBND thành phố kết luận, nội dung Công văn số 2009/UBND-VP ngày 12-12-2018 của UBND quận Cẩm Lệ là phù hợp với kết quả giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ tại Quyết định số 2687/QĐ-UBND ngày 7-12-2012 và Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 23-5-2013 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc giải quyết khiếu nại của ông Đỗ Tấn Phát; phù hợp với khoản 4, Điều 146 Nghị định 181 /2004/NĐ-CP ngày 29-10-2004 của Chính phù về thi hành Luật Đất đai để trả lời cho ông Đỗ Đình Dũ là đúng quy định của pháp luật.

Từ những nhận định và căn cứ trên, UBND thành phố quyết định giữ nguyên Công văn số 2009/UBND-VP ngày 12-12-2018 của UBND quận Cẩm Lệ và Quyết định sô 3724/QĐ-UBND ngày 11-11-2019 của Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ về việc giải quyết khiếu nại của ông Đỗ Đình Dũ (lần đầu). Trong thời hạn theo quy định, nếu ông Đỗ Đình Dũ không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân thành phố theo quy định của pháp luật.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác