Kết quả giải quyết khiếu nại của công dân Nguyễn Đăng Thế (lần đầu)
Đăng ngày 29-01-2021 09:25, Lượt xem: 382

UBND thành phố vừa ban hành quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Đăng Thế (lần đầu), địa chỉ số 2 An Hải 5, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, đối với việc UBND thành phố đã không đồng ý giải quyết việc bán nhà, đất cũ theo giá cũ của Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 20-12-2016 của UBND thành phố đối với ông, được thể hiện tại Thông báo số 160/TB-VP ngày 30-3-2020 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố.

Theo đó, trên cơ sở Báo cáo số 6881/BC-SXD ngày 28-9-2020 của Sở Xây dựng về kết quả xác minh nội dung đơn khiếu nại của ông Nguyễn Đăng Thế, địa chỉ số 2 An Hải 5, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, ý kiến của ông Nguyễn Đăng Thế và các cơ quan, địa phương liên quan, tại buổi đối thoại của lãnh đạo UBND thành phố với ông Nguyễn Đăng Thế vào ngày 20-11-2020, UBND thành phố kết luận, kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại buổi tiếp công dân vào ngày 25-3-2020 được thể hiện tại Thông báo số 160/TB-VP ngày 30-3-2020 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố, là đúng theo các quy định hiện hành.

Cụ thể, tại Thông báo số 160/TB-VP, Chủ tịch UBND thành phố đã không đồng ý giải quyết kiến nghị về việc tính giá bán và công tác bán nhà, đất công sản giá cũ trước đây của Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 20-12-2016 của UBND thành phố ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, mà kết luận là “việc áp dụng các quy định pháp luật về giá bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất thuộc sở hữu Nhà nước đối với hộ ông Nguyễn Đăng Thế tại số 2 đường An Hải 5 là đúng theo đơn giá quy định tại thời điểm hiện hành của UBND thành phố Đà Nẵng, do đó kiến nghị của ông Nguyễn Đăng Thế là không có cơ sở xem xét, giải quyết”.

Từ những nhận định và căn cứ trên, UBND thành phố quyết định không chấp nhận nội dung khiếu nại đối với việc UBND thành phố không đồng ý giải quyết việc bán nhà, đất công sản theo giá cũ của Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 20-12-2016 của UBND thành phố đối với ông Nguyễn Đăng Thế, được thể hiện tại Thông báo số 160/TB-VP ngày 30-3-2020 của Văn phòng Đoan ĐBQH, HĐND và UBND.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định, nếu không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại thì ông Nguyễn Đăng Thế có quyền khiếu nại lần hai đến Bộ trưởng Bộ Xây dựng hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân thành phố theo quy định của pháp luật.

Cổng Thông tin điện tử thành phố

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác