Kết quả giải quyết khiếu nại do công dân Phan Văn Minh làm đại diện (lần đầu)
Đăng ngày 20-04-2022 14:54, Lượt xem: 378

UBND thành phố vừa ban hành quyết định về việc giải quyết khiếu nại của 10 hộ dân tại 158B Lê Lợi, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, do ông Phan Văn Minh làm đại diện (lần đầu).

Theo nội dung đơn, 10 hộ dân tại 158B Lê Lợi khiếu nại Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 27-3-2017 của UBND thành phố về việc thu hồi nhà, đất tại 158B Lê Lợi và đề nghị tiếp tục thực hiện thủ tục bán nhà đối với 10 hộ tại 158B Lê Lợi, với lý do Quyết định được soạn thảo khi chưa có công văn đề nghị của Sở Xây dựng; diện tích đất và cấu trúc nhà ghi trong Quyết định không đúng với thực tế. bên cạnh đó, Quyết định ghi lý do thu hồi “do nhà đã hư hỏng, xuống cấp” là không đúng thực tế. Khu nhà 158B Lê Lợi được xây dựng dạng nhà cấp 4, các hộ độc lập với nhau về nền móng. Vì vậy, hộ này bị xuống cấp không ảnh hưởng đến hộ khác.

Đối với nội dung Quyết định ban hành không đúng trình tự thủ tục, theo quy định của UBND thành phố tại Công văn số 7383/UBND-NCPC ngày 5-9-2016 về việc thực hiện quy định gửi, trình ký văn bản thì văn bản báo cáo, công văn đề nghị do các cơ quan chuyên môn trình phải kèm theo dự thảo văn bản liên quan đến nội dung báo cáo, đề nghị để Chủ tịch UBND thành phố ký ban hành, tại bản dự thảo này có chữ ký nháy của thủ trưởng cơ quan tham mưu.

Theo chức năng nhiệm vụ, Sở Xây dựng có Công văn số 2049/SXD-QLN ngày 14-3-2017 trình Chủ tịch UBND thành phố ký dự thảo Quyết định về việc thu hồi nhà, đất tại 158B Lê Lợi, do các văn bản này lãnh đạo Sở cùng ký đồng thời (chưa lấy số Công văn đi), nên phần “Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại công văn số 2049/SXD-QLN ngày 14-3-2017” của Quyết định 1567/QĐ-UBND ngày 27-3-2017 về việc thu hồi nhà, đất tại 158B Lê Lợi ghi bằng tay. Vì vậy, đơn khiếu nại cho rằng Công văn đề nghị có sau khi quyết định là không có cơ sở.

Đối với nội dung diện tích đất và cấu trúc nhà ghi trong Quyết định không đúng với thực tế, kết quả xác minh cho thấy, Khu tập thể 158B Lê Lợi đã được Trung tâm Đo đạc bản đồ đo vẽ, xác lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất. Căn cứ theo mảnh trích đo đạc địa chính số 19-2014 do Trung tâm đo đạc bản đồ xác lập ngày 7-10-2014, tổng diện tích đất của 10 hộ (bao gồm cả phần sử dụng chung) là 334,50m2, phần diện tích còn lại khoảng 94,5m2 là lối đi chung. Do đó, Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 27-3-2017 của UBND thành phố thu hồi đất của 10 hộ và phần sử dụng chung tại Khu tập thể 158B Lê Lợi với diện tích 334,50m2 là đúng, vì quyết định này không thu hồi phần đất giao thông nội bộ sử dụng chung và đất giao thông thuộc lộ giới quy hoạch đường Lê Lợi (theo Quyết định số 3442/QĐ-UBND ngày 29-5-2014).

Về nội dung “Quyết định thu hồi là nhà trệt, mái tôn, nền xi măng nhưng gia đình các hộ đã cải tạo lại, cấu trúc nhà trệt, có gác lửng, nền nhà gạch hoa”, việc này do trong quá trình sử dụng các hộ đã tự cải tạo lại, làm thêm gác lửng, nền gạch hoa. Quyết định thu hồi của UBND thành phố là căn cứ theo cấu trúc nhà thuộc sở hữu nhà nước lúc ban đầu, được nêu trong Hợp đồng thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước làm cơ sở pháp lý, nên việc khiếu nại là không có cơ sở.

Đối với nội dung “Quyết định ghi lý do thu hồi do nhà đã hư hỏng, xuống cấp là không đúng với thực tế”, vào thời điểm nêu trên tại khu tập thể 158B Lê Lợi, có căn hộ bà Võ Lục Hà, mái đã bị đổ sập, bà Hà đã không ở căn hộ này từ 4 năm, 5 căn hộ khác các hộ cũng không ở và cũng trong trình trạng hư hỏng, có nguy cơ sụp đổ, cần phải thu hồi Khu tập thể 158B Lê Lợi để tháo dỡ theo quy định pháp luật.

Ngày 9-11-2018, UBND thành phố có Công văn số 8721/UBND-SXD về việc liên quan đến kết quả kiểm định chất lượng 25 nhà tập thể cũ trên địa bàn thành phố, nội dung UBND thành phố thống nhất với kết quả kiểm định chất lượng 25 khu nhà tập thể xuống cấp trên địa bàn thành phố do Sở Xây dựng thực hiện tại Kết luận 9473/KL-SXD ngày 12-10-2018 (có kết luận nhà 158B Lê Lợi có cấp nguy hiểm là cấp C).

Từ đó cho thấy, việc xác định Khu tập thể 158 Lê Lợi là nhà tập thể xuống cấp thực hiện theo đúng trình tự thủ tục quy định của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12-5-2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20-10-2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

Ngày 23-3-2022, Lãnh đạo UBND thành phố tổ chức đối thoại với ông Phan Văn Minh (đại diện cho 10 hộ dân tại 158B Lê Lợi), tham dự đối thoại có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra thành phố, Văn phòng UBND thành phố, Ban Tiếp công dân thành phố, UBND quận Hải Châu, Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng. Sau khi nghe Sở Xây dựng báo cáo kết quả xác minh khiếu nại, ý kiến của ông Phan Văn Minh và các cơ quan, địa phương liên quan, lãnh đạo UBND thành phố đã kết luận: Thống nhất nội dung Báo cáo số 7718/BC-SXD ngày 13-10-2021 của Sở Xây dựng về kết quả xác minh nội dung đơn khiếu nại của 10 hộ dân tại 158B/5 Lê Lợi đối với Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 27-3-2017 của UBND thành phố.

Nhà, đất tại số 158B Lê Lợi thuộc sở hữu Nhà nước do Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà quản lý (trước đây là Công ty Quản lý Nhà Đà Nẵng) quản lý và ký Hợp đồng cho các hộ thuê ở. Căn cứ các quy định tại: Khoản 5, Điều 92 Luật Nhà ở và điểm b, khoản 1, Điều 118 Luật Xây dựng, UBND thành phố ban hành Quyết định số 1567/QĐ-UBND về việc thu hồi cơ sở nhà, đất tại số 158B Lê Lợi là đúng quy định, đúng theo hiện trạng thực tế cũng như chủ trương của UBND thành phố.

Căn cứ điểm b và điểm đ, khoản 1, Điều 62 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20-11-2015 của Chính phủ, Khu tập thể 158 Lê Lợi thuộc trường hợp nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước thuộc diện không được bán cho người đang thuê theo quy định tại Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Do đó, nội dung đơn khiếu nại của 10 hộ dân tại 158B Lê Lợi (do ông Phan Văn Minh làm đại diện) khiếu nại đối với Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 27-3-2017 của UBND thành là không có cơ sở.

Từ những nhận định và căn cứ trên, UBND thành phố quyết định không chấp nhận đơn khiếu nại của 10 hộ dân tại 158B Lê Lợi, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (do ông Phan Văn Minh làm đại diện) khiếu nại đối với Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 27-3-2017 của UBND thành phố về việc thu hồi cơ sở nhà, đất tại số 158B Lê Lợi, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này, nếu ông Phan Văn Minh không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND thành phố thì có quyền khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Xây dựng hoặc khởi kiện Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Cổng Thông tin điện tử thành phố

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác