Kết quả giải quyết khiếu nại của công dân Hồ Thị Cháu
Đăng ngày 31-10-2022 10:25, Lượt xem: 258

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của hộ bà Hồ Thị Cháu, địa chỉ tổ 54 Nam Ô 3, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng (lần đầu), khiếu nại về việc bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư tại thửa đất số 38, tờ bản đồ số 14, diện tích thu hồi 350,9m2 để thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô.

Hộ bà Hồ Thị Cháu yêu cầu bồi thường 50% giá đất ở cho diện tích thu hồi 350,9m2; bố trí 2 lô đất tái định cư (mỗi lô 100m2); hỗ trợ cây tre gai cho đủ 8.000.000 đồng và hỗ trợ các khoản chính sách, hộ nghèo, già yếu neo đơn, khó khăn đột xuất số tiền 20.000.000 đồng.

Theo Bản xác nhận nguồn gốc thửa đất số 38, tờ bản đồ số 14, diện tích thu hồi 350,9m2 để thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô lập ngày 14-3-2017, chủ hộ Hồ Thị Cháu kê khai là đất tự khai hoang trước năm 1975 được UBND phường Hòa Hiệp Nam xác nhận, nội dung: Hộ không đăng ký kê khai theo Nghị định 64/CP. Đất do UBND phường quản lý theo hồ sơ nhưng gia đình sử dụng đất này trước năm 1975 (đang trồng tre).

Công văn số 565/UBND-ĐCXD ngày 27-11-2017 của UBND phường Hòa Hiệp Nam về việc xác định diện tích sử dụng đất của bà Hồ Thị Cháu như sau: bà Hồ Thị Cháu có chồng là ông Văn Tịnh (chết) là hộ giải tỏa, diện tích thu hồi 350,9m2, hiện trạng trồng tre. Đối chiếu 64/CP là thửa 655, tờ bản đồ số 27, diện tích 39.700m2 đất MnHg (đất mặt nước hoang) chưa sử dụng.

Trước khi thu hồi đất, bà Hồ Thị Cháu vẫn sử dụng 350,9m2 hiện trạng trồng tre (thửa đất này không liên quan đến thửa đất bà Hồ Thị Cháu đang ở).

Quyết định số 1455/QĐ-UBND ngày 29-4-2020 về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô của UBND quận Liên Chiểu (đất do phường quản lý, bà Hồ Thị Cháu sản xuất) trong đó, hộ bà Hồ Thị Cháu thuộc diện giải tỏa, diện tích đất bị thu hồi là 350,9m2, thuộc thửa đất số 38, tờ bản đồ số 14.

Ngày 9-3-2021, lãnh đạo UBND thành phố tổ chức đối thoại với công dân và kết luận thống nhất với Báo cáo số 767/BC-TTTP ngày 11-12-2020 của Thanh tra thành phố về kết quả xác minh nội dung khiếu nại của hộ bà Hồ Thị Cháu, địa chỉ tổ 54 Nam Ô 3, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Xét điều kiện của gia đình, giao Hội đồng Bồi thường thiệt hại, hỗ trợ và tái định cư đề xuất hỗ trợ không vượt quả mức 100.000.000 đồng cho hộ bà Hồ Thị Cháu. Đồng thời, giao Thanh tra thành phố dự thảo Quyết định giải quyết khiếu nại trình Chủ tịch UBND thành phố ban hành.

Theo đó, ngày 14-6-2021, UBND thành phố ban hành Quyết định số 2081/QĐ-UBND về việc phê duyệt hỗ trợ, bố trí tái định cư đối với hộ bà Hồ Thị Cháu thuộc diện giải tỏa dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, trong đó quyết định không bố trí tải định cư; hỗ trợ thêm chi phí đền bù với số tiền 102.531.680 đồng, gồm: hỗ trợ chênh lệch giá 13.755.280 đồng, hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề 68.776.400 đồng, hỗ trợ khó khăn 10.000.000 đồng, hỗ trợ gia đình có công cách mạng 10.000.000 đồng. Đồng thời, hủy kết quả phê duyệt hỗ trợ hộ bà Hồ Thị Cháu đã được phê duyệt tại Quyết định sổ 47/QĐ-UBND ngày 4-1-2018 của UBND thành phố.

Hiện nay, UBND quận Liên Chiểu đã thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ bà Hồ Thị Cháu.

Từ kết quả xác minh và kết quả đối thoại nêu trên, UBND thành phố kết luận, thửa đất bà Hồ Thị Cháu sử dụng 350,9m2 là đất do UBND phường quản lý; do đó nội dung khiếu nại của bà yêu cầu bồi thường 50% giá đất ở cho phần diện tích thu hồi 350,9m2 là sai. Tuy nhiên, qua xem xét, việc hỗ trợ thêm các khoản là phù hợp với quy định, thực tế sử dụng đất và hoàn cảnh gia đình của của hộ bà Hồ Thị Cháu. Về bố trí tái định cư, thửa đất bà Hồ Thị Cháu sử dụng không phải đất ở nên không đủ điều kiện giải quyết bố trí tái định cư theo quy định tại Điều 47 Quyết định số 36/2009/QĐ- UBND ngày 24-12-2009 của UBND thành phố. Do đó, nội dung khiếu nại yêu cầu bố trí 2 lô đất tái định cư (mỗi lô 100m2 ) là sai.

Từ những nhận định nêu trên, UBND thành phố quyết định giữ nguyên các quyết định phê duyệt đền bù, hỗ trợ, tái định cư đối với hộ bà Hồ Thị Cháu thuộc diện thu hồi đất để thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô tại Quyết định số 1741/QĐ-UBND ngày 21-4-2017 của UBND quận Liên Chiểu về việc phê duyệt tính pháp lý về nhà, đất, mức bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về nhà, đất, vật kiến trúc và cây cối hoa màu và Quyết định số 2081/QĐ- UBND ngày 14-6-2021 của UBND thành phố về việc phê duyệt hỗ trợ, bố trí tái định cư đối với hộ bà Hồ Thị Cháu. Không chấp nhận đơn khiếu nại của bà Hồ Thị Cháu về việc bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư tại thửa đất số 38, tờ bản đồ số 14, diện tích thu hồi 350,9m2 để thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô.

Quyết định này thay thế Quyết định số 1351/QĐ-UBND ngày 23-4-2021 của Chủ tịch UBND thành phố về việc giải quyết khiếu nại của hộ bà Hồ Thị Cháu. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định, nếu bà Hồ Thị Cháu không đồng ý với giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND thành phố thì hộ bà Hồ Thị Cháu được quyền khiếu nại lần hai đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc khởi kiện Chủ tịch UBND thành phố tại Toà án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Cổng Thông tin điện tử thành phố

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác