Chính sách nổi bật về công dân có hiệu lực từ tháng 12/2022
Đăng ngày 15-12-2022 10:40, Lượt xem: 70

Từ ngày 12/12 hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ điện thoại thông minh; Tiêu chuẩn viên chức ngành tài nguyên và môi trường;  Sử dụng văn bằng, chứng chỉ của người khác bị phạt đến 20 triệu đồng; Cách xếp lương viên chức chuyên ngành thể dục thể thao từ 10/12… là những chính sách nổi bật về công dân có hiệu lực từ tháng 12/2022.

Từ ngày 12/12 hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ điện thoại thông minh

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định đối tượng được hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh là hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Theo đó, các trường hợp được nhận hỗ trợ, gồm:

+ Hộ gia đình chưa được hỗ trợ máy tính bảng từ Chương trình hoặc thiết bị học tập trực tuyến (máy tính bảng, máy tính để bàn, máy tính xách tay) thuộc Chương trình “Sóng và máy tính cho em” (tính đến thời điểm Bộ Thông tin và Truyền thông phân bổ số lượng điện thoại thông minh cho các địa phương).

+ Hộ gia đình có nhu cầu hỗ trợ và được cấp có thẩm quyền phê duyệt danh sách nhận hỗ trợ.

Bộ Thông tin và Truyền thông căn cứ số đối tượng được hỗ trợ điện thoại thông minh của Chương trình và số lượng đối tượng của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tỉnh) trên cơ sở số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo của từng tỉnh. Số điện thoại thông minh, máy tính bảng thuộc Chương trình này và máy tính, máy tính bảng đã hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo từ các nguồn khác thuộc Chương trình “Sóng và máy tính cho em” đảm bảo không vượt quá số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2021-2025 của mỗi địa phương.

Cũng theo Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT, tiêu chí ưu tiên hộ gia đình được nhận hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh theo thứ tự sau:

+ Hộ nghèo, hộ cận nghèo đồng thời là gia đình chính sách người có công với cách mạng.

+ Hộ nghèo, hộ cận nghèo đồng thời là gia đình chính sách xã hội.

+ Hộ nghèo.

+ Hộ cận nghèo.

Các nhóm trường hợp trên sẽ được trang bị điện thoại thông minh thông qua doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích cho hộ gia đình theo một trong hai hình thức sau:

- Hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh kết hợp với hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông di động mặt đất cho hộ gia đình.

- Hỗ trợ bằng tiền.

Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 12 năm 2022.

Tiêu chuẩn viên chức ngành tài nguyên và môi trường  

Từ ngày 9/12/2022, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trường được thực hiện theo Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24/10/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, tiêu chuẩn viên chức địa chính viên như sau: Có bằng tốt nghiệp đại học (đối với hạng II, III) hoặc tốt nghiệp Trung cấp trở lên đối với  hạng IV phải phù hợp với khung năng lực của vị trí việc làm hoặc ngành, chuyên ngành đất đai, địa chính, bản đồ, trắc địa, viễn thám, địa lý (bỏ quy định chuyên ngành khác so với Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08 tháng 12 năm 2015); Có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính viên (trước đây là yêu cầu có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức địa chính viên).

Về tiêu chuẩn viên chức điều tra viên môi trường: Có bằng tốt nghiệp đại học (đối với hạng II, III) hoặc tốt nghiệp Trung cấp trở lên đối với  hạng IV phù hợp với khung năng lực của vị trí việc làm hoặc ngành, chuyên ngành địa chất, khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng, thủy văn, thủy lợi, hải văn, hải dương, đất đai, địa chính, địa lý, môi trường, biển, biến đổi khí hậu, tài nguyên và môi trường (bãi bỏ quy định chuyên ngành khác so với Thông tư liên tịch số 53/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08 tháng 12 năm 2015); Có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành điều tra tài nguyên môi trường (trước đây là yêu cầu có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức điều tra viên tài nguyên và môi trường).

Về tiêu chuẩn viên chức quan trắc viên: Có bằng tốt nghiệp đại học (đối với hạng II, III) hoặc tốt nghiệp Trung cấp trở lên đối với  hạng IV phù hợp với khung năng lực của vị trí việc làm hoặc ngành, chuyên ngành khí tượng, thủy văn, thủy lợi, hải văn, hải dương, môi trường, địa lý, tài nguyên nước, biển, biến đổi khí hậu, tài nguyên và môi trường; Có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quan trắc tài nguyên môi trường.

Cũng theo Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT, tiêu chuẩn viên chức đo đạc bản đồ viên như sau: Có bằng tốt nghiệp đại học (đối với hạng II, III) hoặc tốt nghiệp Trung cấp trở lên đối với  hạng IV phù hợp với khung năng lực của vị trí việc làm hoặc ngành, chuyên ngành bản đồ, trắc địa, đất đai, địa chính, địa lý, viễn thám; Có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành đo đạc bản đồ (trước đây là yêu cầu có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức đo đạc bản đồ viên).

Sử dụng văn bằng, chứng chỉ của người khác bị phạt đến 20 triệu đồng

Nội dung trên được quy định tại Nghị định số 88/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Theo đó, từ ngày 12/12/2022, Nghị định số 88/2022/NĐ-CP quy định mức phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau:

+ Sử dụng văn bằng, chứng chỉ của người khác hoặc cho người khác sử dụng văn bằng, chứng chỉ của mình.

+ Sử dụng văn bằng, chứng chỉ bị tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung.

Cũng theo Nghị định số 88/2022/NĐ-CP, phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với hành vi không công khai hoặc công khai không đầy đủ hoặc không chính xác thông tin về cấp văn bằng, chứng chỉ trên trang thông tin điện tử của cơ sở mình.

Cách xếp lương viên chức chuyên ngành thể dục thể thao từ 10/12

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 07/2022/TT-BVHTTDL quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thể dục thể thao.

Theo đó, mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thể dục thể thao như sau:  Huấn luyện viên cao cấp (hạng I) Mã số: V.10.01.01; Huấn luyện viên chính (hạng II) Mã số: V.10.01.02; Huấn luyện viên (hạng III) Mã số: V.10.01.03; Hướng dẫn viên (hạng IV) Mã số: V.10.01.04

Các chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thể dục thể thao quy định tại Thông tư số 07/2022/TT-BVHTTDL được áp dụng Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước như sau:

- Chức danh nghề nghiệp huấn luyện viên cao cấp (hạng I) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3, nhóm 1 (A3.1), từ hệ số lương 6,2 đến hệ số lương 8,0;

- Chức danh nghề nghiệp huấn luyện viên chính (hạng II) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm 1 (A2.1), từ hệ số lương 4,4 đến hệ số lương 6,78;

- Chức danh nghề nghiệp huấn luyện viên (hạng III) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

- Chức danh nghề nghiệp hướng dẫn viên (hạng IV) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.

Sau khi hết thời gian tập sự theo quy định và được cấp có thẩm quyền quản lý viên chức quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thể dục thể thao thì thực hiện xếp bậc lương theo chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm như sau:

- Trường hợp viên chức khi tuyển dụng có trình độ đào tạo tiến sĩ phù hợp với vị trí việc làm, được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp huấn luyện viên (hạng III): xếp bậc 3, hệ số lương 3,00 (viên chức loại A1);

- Trường hợp viên chức khi tuyển dụng có trình độ đào tạo thạc sĩ phù hợp với vị trí việc làm, được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp huấn luyện viên (hạng III): xếp bậc 2, hệ số lương 2,67 (viên chức loại A1);

- Trường hợp viên chức khi tuyển dụng có trình độ đào tạo đại học phù hợp với vị trí việc làm, được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp huấn luyện viên (hạng III) xếp bậc 1, hệ số lương 2,34 (viên chức loại A1);

- Trường hợp viên chức khi tuyển dụng có trình độ đào tạo cao đẳng phù hợp với vị trí việc làm, được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp hướng dẫn viên (hạng IV): xếp bậc 2, hệ số lương 2,06 (viên chức loại B);

-Trường hợp viên chức khi tuyển dụng có trình độ đào tạo trung cấp phù hợp với vị trí việc làm, được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp hướng dẫn viên (hạng IV): xếp bậc 1, hệ số lương 1,86 (viên chức loại B).

Thông tư số 07/2022/TT-BVHTTDL có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2022.

KHÁNH VÂN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác