Chương trình truyền hình kênh DANANGTV2 từ 08/04/2024– 14/04/2024
Đăng ngày 08-04-2024 16:35, Lượt xem: 11

Thứ Hai (08/04)

00:00

Sân khấu truyền hình Huyền thoại sông và núi (95”)

01:30

Nhìn ra tỉnh bạn Sắc màu Đăk Nông – Tập 1

02:00

Ca nhạc An Giang quê nhà

02:30

Ký sự Những dòng sông xứ Quảng – Tập 1

03:00

Phim sitcom Thả lưới bắt em - Tập 39 T16

03:30

Di sản văn hóa Chế tác bạc tinh hoa nghề Việt

04:00

Chương trình Pops Music Số 50

04:30

Phim truyện VN Ánh đèn nơi thành thị - Tập 7 T16

05:15

Cười để ngẫm Đánh đề ra đê mà ở Số 685

05:30

Chuyên mục Cải cách hành chính 03/4 PL

05:45

Năng lượng ngày mới Số 8,9 /2023

06:00

Ca nhạc Hưng Yên miền quê yêu dấu

06:30

Chào ngày mới Chào ngày mới

07:00

Chuyên mục An ninh Đà Nẵng 05/4 PL

07:15

Bản tin tiếng Anh Bản tin tiếng Anh

07:30

Phim truyện VN Khỏa nước sông Quy- Tập 4 hết T16

08:40

Phim hoạt hình Vòng quanh thế giới- Tập 21 K

09:00

Chào ngày mới PL

09:30

Phim tài liệu Sông Hồng – “Dòng chảy dựng nước” (T1)

10:00

Chuyên mục Giáo dục và hướng nghiệp 02/4 PL

10:15

Khám phá Việt Nam Đặc sắc văn hóa xứ Mường Thàng

10:45

Phim sitcom Chuyện ba chàng lính trẻ - Tập 41 T16

11:00

Chuyên mục Tuổi trẻ Đà Nẵng DH 08/4

11:15

Bản tin thể thao Bản tin thể thao

11:20

Bản tin Thị trường Bản tin Thị trường

11:30

Thời sự Đài PT-TH ĐN Thời sự Đài PT-TH ĐN

11:55

Thông tin – Thông báo – Quảng cáo Thông tin – Thông báo – Quảng cáo

12:00

Phim truyện HQ Mùi đời – Tập 9 T16

13:00

Thời sự PT-TH Đà Nẵng PL

13:25

Bản tin thể thao PL

13:30

Sân khấu truyền hình Quy trình của trái tim ( 83”)

15:00

Chuyên mục Hội đồng nhân dân với cử tri ĐH 06/4 PL

15:15

Phim sitcom Thả lưới bắt em - Tập 37 T16

15:30

Chương trình Pops Music Tập 51

16:00

Chuyên mục Nhịp sống số 05/4 PL

16:10

Tôi yêu Đà Nẵng Người đầu tiên thực hiện cấy ghép tế bào gốc

16:15

Di sản văn hóa Nữ anh hùng Bá Triệu trong tâm thức dân gian KG

16:45

Chương trình Pops Kids Tập 20

16:55

Chuyển động 360 Chuyển động 360

17:00

Ca nhạc Giai điệu miền cửa biển – P1 CNHP

17:30

Chuyên mục Quốc phòng toàn dân

17:45

Sách hay thay đổi cuộc đời Số 29/2023

18:00

Tiêu điểm 24H Tiêu điểm 24H

18:15

Dự báo thời tiết Dự báo thời tiết

18:20

Bản tin thị trường PL

18:30

Thời sự PT-TH Đà Nẵng Thời sự PT-TH Đà Nẵng

19:00

Phim truyện VN Ánh đèn nơi thành thị - Tập 8 T16

20:00

Phim truyện HQ Mùi đời – Tập 10 T16

20:55

Chuyên mục Café Tech

21:00

Phim sitcom Thả lưới bắt em - Tập 51 T16

21:20

Phim truyện VN Trong nhà có chàng thiếu úy – Tập 2 hết T16

22:30

Bản tin tiếng Anh Bản tin tiếng Anh

22:45

Thời sự PT-TH Đà Nẵng Thời sự PT-TH Đà Nẵng

23:15

Phim truyện HQ Mùi đời – Tập 9 T16

Thứ Ba (09/04) 

00:00

Sân khấu Quy trình của trái tim ( 83”)

01:30

Nhìn ra tỉnh bạn Sắc màu Đăk Nông – Tập 2

02:00

Ca nhạc Hưng Yên miền quê yêu dấu

02:30

Ký sự Những dòng sông xứ Quảng – Tập 2

03:00

Phim sitcom Thả lưới bắt em - Tập 40 T16

03:30

Khám phá Việt Nam Đặc sắc văn hóa xứ Mường Thàng

04:00

Chương trình Pops Music Tập 51

04:30

Phim truyện VN Ánh đèn nơi thành thị - Tập 8 T16

05:15

Cười để ngẫm Tình yêu là gì Số 686

05:30

Chuyên mục Giáo dục và hướng nghiệp 02/4 PL

05:45

Năng lượng ngày mới Số 1/2023

06:00

Ca nhạc Giai điệu miền cửa biển – P1

06:30

Chào ngày mới Chào ngày mới

07:00

Chuyên mục Tuổi trẻ Đà Nẵng 08/4 PL

07:15

Bản tin tiếng Anh Bản tin tiếng Anh

07:30

Phim truyện VN Trong nhà có chàng thiếu úy – Tập 1 T16

08:40

Phim hoạt hình Vòng quanh thế giới- Tập 22 K

09:00

Chào ngày mới PL

09:30

Phim tài liệu Sông Hồng – “Dòng chảy dựng nước” (T2)

10:00

Chuyên mục Quốc phòng toàn dân 08/4 PL

10:15

Di sản văn hóa Nữ anh hùng Bà Triệu trong tâm thức dân gian

10:45

Phim sitcom Chuyện ba chàng lính trẻ - Tập 42 T16

11:00

Chuyên mục Café Tech 08/4 PL

11:10

Tôi yêu Đà Nẵng Hạt giống hy vọng 09/3 PL

11:15

Bản tin thể thao Bản tin thể thao

11:20

Bản tin thị trường Bản tin thị trường

11:30

Thời sự Đài PT-TH ĐN Thời sự Đài PT-TH ĐN

11:55

Thông tin – Thông báo – Quảng cáo Thông tin – Thông báo – Quảng cáo

12:00

Phim truyện HQ Mùi đời – Tập 10 T16

13:00

Thời sự PT-TH Đà Nẵng PL

13:25

Bản tin thể thao PL

13:30

Sân khấu truyền hình Bình minh trên đỉnh Parut

15:00

Chuyên mục Tuổi trẻ Đà Nẵng 08/4 PL

15:15

Phim sitcom Thả lưới bắt em - Tập 38 T16

15:30

Chương trình Pops Music Tập 51

16:00

Chuyên mục Giáo dục và hướng nghiệp 02/4 PL

16:15

Văn hóa dân tộc Lắng đọng câu hát dân ca Nùng KG

16:45

Chương trình Pops Kids Tập 21

16:55

Chuyển động 360 Chuyển động 360

17:00

Ca nhạc Giai điệu miền cửa biển – P2

17:30

Chuyên mục Thi đua khen thưởng

17:45

Phóng sự An toàn giao thông – Công tác quản lý và lập lại

18:00

Tiêu điểm 24H Tiêu điểm 24H

18:15

Dự báo thời tiết Dự báo thời tiết

18:20

Bản tin thị trường Bản tin thị trường

18:30

Thời sự PT-TH Đà Nẵng Thời sự PT-TH Đà Nẵng

19:00

Phim truyện VN Ánh đèn nơi thành thị - Tập 9 T16

20:00

Phim truyện HQ Mùi đời – Tập 11 T16

20:55

Chuyên mục Gen Z

21:00

Phim sitcom Thả lưới bắt em - Tập 52 T16

21:20

Phim truyện VN Ninh Thạnh Lợi- Đất và lửa – Tập 1 T16

22:15

Bản tin tiếng Anh Bản tin tiếng Anh

22:30

Thời sự PT-TH Đà Nẵng Thời sự PT-TH Đà Nẵng

23:00

Phim truyện HQ Mùi đời – Tập 10 T16

23:45

Cười để ngẫm Thất tình vì ăn Số 688

Thứ tư (10/04)

00:00

Sân khấu Bình minh trên đỉnh Parut

01:30

Nhìn ra tỉnh bạn Sắc màu Đăk Nông – Tập 3

02:00

Ca nhạc Giai điệu miền cửa biển – P1

02:30

Ký sự Những dòng sông xứ Quảng – Tập 3

03:00

Phim sitcom Thả lưới bắt em - Tập 41 T16

03:30

Di sản văn hóa Nữ anh hùng Bà Triệu trong tâm thức dân gian

04:00

Chương trình Pops Music Tập 73

04:30

Phim truyện VN Ánh đèn nơi thành thị - Tập 9 T16

05:15

Cười để ngẫm Thất tình vì ăn Số 688

05:30

Sách hay thay đổi cuộc đời Số 29/2023

05:45

Năng lượng ngày mới Số 2/2023

06:00

Ca nhạc Giai điệu miền cửa biển – P2

06:30

Chào ngày mới Chào ngày mới

07:00

Chuyên mục Café Tech 08/4 PL

07:10

Tôi yêu Đà Nẵng Hạt giống hy vọng 09/3 PL

07:15

Bản tin tiếng Anh Bản tin tiếng Anh

07:30

Phim truyện VN Trong nhà có chàng thiếu úy – Tập 2 hết T16

08:35

Chuyên mục Gen Z 09/4 PL

08:40

Phim hoạt hình Vòng quanh thế giới- Tập 23 K

09:00

Chào ngày mới PL

09:30

Phim tài liệu Sông Hồng – “Dòng chảy dựng nước” (T3)

10:00

Chuyên mục Thi đua khen thưởng 09/4 PL

10:15

Văn hóa dân tộc Lắng đọng câu hát dân ca Nùng

10:45

Phim sitcom Chuyện ba chàng lính trẻ - Tập 43 T16

11:00

Chuyên mục Đọc sách cùng bạn ĐH 10/4

11:15

Bản tin thể thao Bản tin thể thao

11:20

Bản tin thị trường Bản tin thị trường

11:30

Thời sự Đài PT-TH ĐN Thời sự Đài PT-TH ĐN

11:55

Thông tin – Thông báo – Quảng cáo Thông tin – Thông báo – Quảng cáo

12:00

Phim truyện HQ Mùi đời – Tập 11 T16

13:00

Thời sự PT-TH Đà Nẵng PL

13:25

Bản tin thể thao PL

13:30

Sân khấu truyền hình Cội nguồn

15:00

Chuyên mục Tuổi trẻ Đà Nẵng 08/4 PL

15:15

Phim sitcom Thả lưới bắt em - Tập 39 T16

15:30

Chương trình Pops Music Tập 73

16:00

Chuyên mục Quốc phòng toàn dân 01/4 PL

16:15

Thiên nhiên Việt Nam Những bí ẩn của rừng tràm Xẻo Quýt KG

16:45

Chương trình Pops Kids Tập 22

16:55

Chuyển động 360 Chuyển động 360

17:00

Ca nhạc Giai điệu miền cửa biển – P3

17:30

Chuyên mục Văn hóa và đời sống ĐH 10/4

17:45

Chuyên mục Bản sắc Hòa Vang

18:00

Tiêu điểm 24H Tiêu điểm 24H

18:15

Dự báo thời tiết Dự báo thời tiết

18:20

Bản tin Tài chính thị trường Bản tin Tài chính thị trường

18:30

Thời sự PT-TH Đà Nẵng Thời sự PT-TH Đà Nẵng

19:00

Phim truyện VN Ánh đèn nơi thành thị - Tập 10 T16

20:00

Phim truyện HQ Mùi đời – Tập 12 T16

21:00

Phim sitcom Thả lưới bắt em - Tập 53 T16

21:20

Phim truyện VN Ninh Thạnh Lợi- Đất và lửa – Tập 2 T16

22:15

Bản tin tiếng Anh Bản tin tiếng Anh

22:30

Thời sự PT-TH Đà Nẵng Thời sự PT-TH Đà Nẵng

23:00

Phim truyện HQ Mùi đời – Tập 11 T16

23:45

Cười để ngẫm Cầu cứu Ba Soạn Số 755

Thứ năm (11/04) 

00:00

Sân khấu Cội nguồn

01:30

Nhìn ra tỉnh bạn Sắc màu Đăk Nông – Tập 4

02:00

Ca nhạc Giai điệu miền cửa biển – P2

02:30

Ký sự Những dòng sông xứ Quảng – Tập 4

03:00

Phim sitcom Thả lưới bắt em - Tập 42 T16

03:30

Văn hóa dân tộc Lắng đọng câu hát dân ca Nùng KG

04:00

Chương trình Pops Music Tập 74

04:30

Phim truyện VN Ánh đèn nơi thành thị - Tập 10 T16

05:15

Cười để ngẫm Cầu cứu Ba Soạn Số 755

05:30

Phóng sự An toàn giao thông – Công tác quản lý và lập lại

05:45

Năng lượng ngày mới Số 5,6/2023

06:00

Ca nhạc Giai điệu miền cửa biển – P3

06:30

Chào ngày mới Chào ngày mới

07:00

Chuyên mục Đọc sách cùng bạn 10/4 PL

07:15

Bản tin tiếng Anh Bản tin tiếng Anh

07:30

Phim truyện VN Ninh Thạnh Lợi- Đất và lửa – Tập 1 T16

08:20

Chuyên mục Bản sắc Hòa Vang 10/4 PL

08:40

Phim hoạt hình Vòng quanh thế giới- Tập 24 K

09:00

Chào ngày mới PL

09:30

Phim tài liệu Sông Hồng – “Dòng chảy dựng nước” (T4)

10:00

Chuyên mục Văn hóa và đời sống 10/4 PL

10:15

Thiên nhiên Việt Nam Những bí ẩn của rừng tràm Xẻo Quýt KG

10:45

Phim sitcom Chuyện ba chàng lính trẻ - Tập 44 T16

11:00

Trang địa phương Ngũ Hành Sơn ĐH 11/4

11:15

Bản tin thể thao Bản tin thể thao

11:20

Bản tin thị trường Bản tin thị trường

11:30

Thời sự Đài PT-TH ĐN Thời sự Đài PT-TH ĐN

11:55

Thông tin – Thông báo – Quảng cáo Thông tin – Thông báo – Quảng cáo

12:00

Phim truyện HQ Mùi đời – Tập 12 T16

13:00

Thời sự PT-TH Đà Nẵng PL

13:25

Bản tin thể thao PL

13:30

Sân khấu truyền hình Nút kim cương (90”)

15:00

Chuyên mục Café Tech 08/4 PL

15:15

Phim sitcom Thả lưới bắt em - Tập 40 T16

15:30

Chương trình Pops Music Tập 74

16:00

Chuyên mục Thi đua khen thưởng

16:15

Thế giới động vật Thế giới bí ẩn của cá mập – Phần 1 KG

16:45

Chương trình Pops Kids Tập 23

16:55

Chuyển động 360 Chuyển động 360

17:00

Ca nhạc Thanh âm Thành phố Cảng –P1

17:30

Sách hay thay đổi cuộc đời Số 30/2023

17:45

Chuyên mục Tuổi trẻ Đà Nẵng 08/4 PL

18:00

Tiêu điểm 24H Tiêu điểm 24H

18:15

Dự báo thời tiết Dự báo thời tiết

18:20

Bản tin thị trường Bản tin thị trường

18:30

Thời sự PT-TH Đà Nẵng Thời sự PT-TH Đà Nẵng

19:00

Phim truyện VN Ánh đèn nơi thành thị - Tập 11 T16

20:00

Phim truyện HQ Mùi đời – Tập 13 T16

20:55

Chuyên mục Sơn Trà số hóa

21:00

Phim sitcom Thả lưới bắt em - Tập 54 T16

21:20

Phim truyện VN Ninh Thạnh Lợi- Đất và lửa – Tập 3 T16

22:15

Bản tin tiếng Anh Bản tin tiếng Anh

22:30

Thời sự PT-TH Đà Nẵng Thời sự PT-TH Đà Nẵng

23:00

Phim truyện HQ Mùi đời – Tập 12 T16

23:45

Cười để ngẫm Bí mật anh và em

Thứ sáu (12/04)

00:00

Sân khấu Nút kim cương (90”)

01:30

Nhìn ra tỉnh bạn Sắc màu Đăk Nông – Tập 5

02:00

Ca nhạc Giai điệu miền cửa biển – P3

02:30

Ký sự Những dòng sông xứ Quảng – Tập 5

03:00

Phim sitcom Thả lưới bắt em - Tập 43 T16

03:30

Thiên nhiên Việt Nam Những bí ẩn của rừng tràm Xẻo Quýt KG

04:00

Chương trình Pops Music Tập 75

04:30

Phim truyện VN Ánh đèn nơi thành thị - Tập 11 T16

05:15

Cười để ngẫm Bí mật anh và em Số 756

05:30

Chuyên mục Bản sắc Hòa Vang 10/4 PL

05:45

Năng lượng ngày mới Số 9,10/2023

06:00

Ca nhạc Thanh âm Thành phố Cảng –P1

06:30

Chào ngày mới Chào ngày mới

07:00

Trang địa phương Ngũ Hành Sơn ĐH 11/4 PL

07:15

Bản tin tiếng Anh Bản tin tiếng Anh

07:30

Phim truyện VN Ninh Thạnh Lợi- Đất và lửa – Tập 2 T16

08:20

Chuyên mục Tuổi trẻ Đà Nẵng 08/4 PL

08:40

Phim hoạt hình Vòng quanh thế giới- Tập 25 K

09:00

Chào ngày mới PL

09:30

Phim tài liệu Sông Hồng – “Dòng chảy dựng nước” (T5)

10:00

Chương trình tư vấn sức khỏe Bạn hỏi thầy thuốc trả lời (Glutex) Chương trình tư vấn sức khỏe Bạn hỏi thầy thuốc trả lời (Glutex)

11:00

Chuyên mục Sơn Trà số hóa 11/4 PL

11:15

Bản tin thể thao Bản tin thể thao

11:20

Bản tin thị trường Bản tin thị trường

11:27

Ống kính phóng viên Ống kính phóng viên

11:30

Thời sự Đài PT-TH ĐN Thời sự Đài PT-TH ĐN

11:55

Thông tin – Thông báo – Quảng cáo Thông tin – Thông báo – Quảng cáo

12:00

Phim truyện HQ Mùi đời – Tập 13 T16

13:00

Thời sự PT-TH Đà Nẵng PL

13:25

Bản tin thể thao PL

13:30

Sân khấu truyền hình Biển mặn tình người (85”)

15:00

Chương trình tư vấn sức khỏe Bạn hỏi thầy thuốc trả lời (Glutex) Chương trình tư vấn sức khỏe Bạn hỏi thầy thuốc trả lời (Glutex)

16:00

Chuyên mục Văn hóa và đời sống 10/4 PL

16:15

Khám phá Việt Nam Khám phá sông Cửu Long cửa tiểu cửa đại

16:45

Chương trình Pops Kids Tập 24

16:55

Chuyển động 360 Chuyển động 360

17:00

Ca nhạc Thanh âm Thành phố Cảng –P2 CNHP

17:30

Chuyên mục An toàn giao thông

17:45

Sách hay thay đổi cuộc đời Số 30/2023

18:00

Tiêu điểm 24H Tiêu điểm 24H

18:15

Dự báo thời tiết Dự báo thời tiết

18:20

Bản tin thị trường Bản tin thị trường

18:30

Thời sự PT-TH Đà Nẵng Thời sự PT-TH Đà Nẵng

19:00

Phim truyện VN Ánh đèn nơi thành thị - Tập 12 T16

20:00

Phim truyện HQ Mùi đời – Tập 14 T16

20:55

Chuyên mục Tuyệt vời Đà Nẵng

21:00

Phim sitcom Thả lưới bắt em - Tập 55 T16

21:20

Phim truyện VN Ninh Thạnh Lợi- Đất và lửa – Tập 4 T16

22:15

Bản tin tiếng Anh Bản tin tiếng Anh

22:30

Thời sự PT-TH Đà Nẵng Thời sự PT-TH Đà Nẵng

23:00

Phim truyện HQ Mùi đời – Tập 13 T16

23:45

Cười để ngẫm Nốc ao – Hàng tuồn Số 757

Thứ bảy (13/04)

00:00

Sân khấu Biển mặn tình người (85”)

01:30

Nhìn ra tỉnh bạn Sắc màu Đăk Nông – Tập 6

02:00

Ca nhạc Thanh âm Thành phố Cảng –P1

02:30

Ký sự Những dòng sông xứ Quảng – Tập 6

03:00

Phim sitcom Thả lưới bắt em - Tập 44 T16

03:30

Thế giới động vật Thế giới bí ẩn của cá mập – Phần 1 KG

04:00

Chương trình Pops Music Tập 76

04:30

Phim truyện VN Ánh đèn nơi thành thị - Tập 12 T16

05:15

Cười để ngẫm Nốc ao – Hàng tuồn Số 757

05:30

Chuyên mục Tuổi trẻ Đà Nẵng 08/4 PL

05:45

Năng lượng ngày mới Số 11,12/2023

06:00

Ca nhạc Thanh âm Thành phố Cảng –P2

06:30

Chào ngày mới Chào ngày mới

07:00

Chuyên mục Văn hóa và đời sống 10/4 PL

07:15

Bản tin tiếng Anh Bản tin tiếng Anh

07:30

Phim truyện VN Ninh Thạnh Lợi- Đất và lửa – Tập 3 T16

08:20

Sách hay thay đổi cuộc đời Số 30/2023

08:40

Sắc màu tuổi thơ Cha và con gái ĐH 13/4

09:00

Chào ngày mới PL

09:30

Văn nghệ cuối tuần Nhộn nhịp đôi bờ sông Hàn ĐH 13/4

09:50

Tôi yêu Đà Nẵng Người đầu tiên thực hiện cấy ghép tế bào gốc

10:00

Chuyên mục An toàn giao thông

10:15

Khám phá Việt Nam Khám phá sông Cửu Long cửa tiểu cửa đại

10:45

Phim sitcom Chuyện ba chàng lính trẻ - Tập 45 T16

11:00

Chuyên mục Truyền hình Quân khu V 13/4

11:15

Bản tin thể thao Bản tin thể thao

11:20

Bản tin thị trường Bản tin thị trường

11:30

Thời sự Đài PT-TH ĐN Thời sự Đài PT-TH ĐN

11:55

Thông tin – Thông báo – Quảng cáo Thông tin – Thông báo – Quảng cáo

12:00

Phim truyện HQ Mùi đời – Tập 14 T16

13:00

Thời sự PT-TH Đà Nẵng PL

13:25

Bản tin thể thao PL

13:30

Phim điện ảnh VN Bộ ba rắc rối

15:00

Trang địa phương Ngũ Hành Sơn ĐH 11/4 PL

15:15

Phim sitcom Thả lưới bắt em - Tập 41 T16

15:30

Chương trình Pops Music Tập 75

16:00

Sách hay thay đổi cuộc đời Số 30/2023

16:15

Di sản văn hóa Giấy dó xưa và nay

16:45

Sắc màu tuổi thơ Cháu hát về đảo xa 06/4 PL

17:00

Ca nhạc Thanh âm Thành phố Cảng –P3

17:30

Chuyên mục Đà Nẵng – Kết nối và chuyển động ĐH 13/4

17:45

Câu chuyện âm nhạc Biển hẹn ĐH 13/4

18:00

Tiêu điểm 24H Tiêu điểm 24H

18:15

Dự báo thời tiết Dự báo thời tiết

18:20

Bản tin thị trường Bản tin thị trường

18:30

Thời sự PT-TH Đà Nẵng Thời sự PT-TH Đà Nẵng

19:00

Phim truyện VN Ánh đèn nơi thành thị - Tập 13 T16

20:00

Phim truyện HQ Mùi đời – Tập 15 T16

21:00

Tôi yêu Đà Nẵng Chắp cánh ước mơ ĐH 13/4

21:20

Phim truyện VN Ninh Thạnh Lợi- Đất và lửa – Tập 5 T16

22:15

Bản tin tiếng Anh Bản tin tiếng Anh

22:30

Thời sự PT-TH Đà Nẵng Thời sự PT-TH Đà Nẵng

23:00

Phim truyện HQ Mùi đời – Tập 14 T16

23:45

Tiểu phẩm hài Nhậu thuê

Chủ Nhật (14/04)

 00:00

Phim điện ảnh VN Bộ ba rắc rối

01:30

Nhìn ra tỉnh bạn Sắc màu Đăk Nông – Tập 7

02:00

Ca nhạc Thanh âm Thành phố Cảng –P2

02:30

Ký sự Những dòng sông xứ Quảng – Tập 7

03:00

Phim sitcom Thả lưới bắt em - Tập 45 T16

03:30

Khám phá Việt Nam Khám phá sông Cửu Long cửa tiểu cửa đại

04:00

Chương trình Pops Music Tập 77

04:30

Phim truyện VN Ánh đèn nơi thành thị - Tập 13 T16

05:15

Tiểu phẩm hài Nhậu thuê

05:30

Sách hay thay đổi cuộc đời Số 30/2023

05:45

Năng lượng ngày mới Số 4/2024

06:00

Ca nhạc Thanh âm Thành phố Cảng –P3

06:30

Phim sitcom Chuyện 3 chàng lính trẻ – Tập 39 T16

06:45

Chuyên mục Đà Nẵng- Kết nối và chuyển động 13/4

07:00

Phim tài liệu Nợ biển Phim tài liệu Nợ biển

07:30

Chào ngày mới Chào ngày mới

08:00

Văn nghệ cuối tuần Nhộn nhịp đôi bờ sông Hàn 13/4

08:20

Tôi yêu Đà Nẵng Chắp cánh ước mơ 13/4

08:30

Câu chuyện âm nhạc Biển hẹn - Ca khúc của tác giả Nguyễn Tấn Hải 13/4

08:45

Cười để ngẫm Hạnh phúc nhân đôi Số 677

09:45

Bản tin tiếng Anh Bản tin tiếng Anh

10:00

Thế giới động vật Ưu thế của bầy đàn trong tự nhiên- P.2

10:30

Chuyên mục Truyền hình Quân khu V 13/4

10:45

Chương trình Pops Kids Tập 133

11:00

Phim truyện VN Bố là tất cả - Tập 77 T16

11:50

Chuyên mục An toàn giao thông 14/4

12:05

Cẩm nang sống Cẩm nang sống

12:15

Bản tin thể thao Bản tin thể thao

12:20

Bản tin thị trường Bản tin thị trường

12:30

Thời sự PT-TH Đà Nẵng Thời sự PT-TH Đà Nẵng

13:00

Phim truyện VN Ánh đèn nơi thành thị - Tập 3 T16

13:45

Bản tin chính phủ tuần qua 30/3

14:00

Thời sự Đài PT-TH ĐN Thời sự Đài PT-TH ĐN

14:25

Bản tin thể thao Bản tin thể thao

14:30

Ca nhạc Mạch nguồn ví, dặm P.2

15:00

Phim điện ảnh VN 49 ngày

16:30

Khám phá Việt Nam Nét đẹp nơi miền cao Y Tý

17:00

Phim truyện HQ Mùi đời - Tập 12 T16

17:50

Sắc màu tuổi thơ “Cha và con gái”-Sáng tác Nguyễn Văn Chung 13/4

18:05

Tôi yêu Đà Nẵng Người đầu tiên thực hiện cấy ghép tế bào

18:15

Dự báo thời tiết Dự báo thời tiết

18:20

Bản tin thị trường Bản tin thị trường

18:30

Thời sự PT-TH Đà Nẵng Thời sự PT-TH Đà Nẵng

19:00

Tiếp sóng Thời sự Đài THVN Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19:45

Chuyên mục Nội chính 14/4

20:00

Phim truyện VN Ánh đèn nơi thành thị - Tập 1 T16

20:50

Chuyên mục Nông dân Đà Nẵng 14/4

21:10

Phim tài liệu Sức hút đại ngàn- Tập 4 Phim tài liệu Sức hút đại ngàn- Tập 4

21:45

Thời sự PT-TH Đà Nẵng Thời sự PT-TH Đà Nẵng

22:10

Phim truyện VN Đối mặt – Tập 5 T16

23:00

Bản tin tiếng Anh Bản tin tiếng Anh

23:20

Bài hát để đời Số 6

  

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác