Chính sách nổi bật về doanh nghiệp có hiệu lực từ tháng 4/2024

Quy định mới về tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Triển khai điều tra doanh nghiệp năm 2024 từ 01/4/2024; Hoạt động lấn biển phải được lập thành dự án đầu tư hoặc hạng mục của dự án đầu tư; Sửa quy định cơ quan đăng ký phương tiện phục vụ vui chơi giải trí dưới nước… là những chính sách nổi bật về doanh nghiệp có hiệu lực từ tháng 4/2024.

Quay lại
Điện chiếu sáng tại Tổ 6 Miếu Bông không sáng
Ngày phản ánh: 07:59
Địa điểm diễn ra: Tổ 6 Miếu Bông
Điện chiếu sáng tại tại trụ CS 23 M.B, Tổ 6 Miếu Bông, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang bị hỏng khoảng 2 ngày nay. Mong cơ quan chức năng xử lý tình trạng này.
Thông tin xử lý:
Công ty Cổ phần chiếu sáng công cộng Đà Nẵng
Ngày: 2023-05-26 11:31:46.0
Nội dung:
Ngày 26/05/2023 Trung tâm đã đề nghị Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng kiểm tra xử lý. Qua kiểm tra đèn chiếu sáng trên nằm trong chương trình phân pha tiết kiệm điện cắt giảm 1/3 số đèn từ đầu giờ. Kính phản hồi thông tin đến công dân được biết. Trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp của công dân!