Kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (phiên buổi chiều 13-12-2022)
Đăng ngày 13-12-2022 00:00