Kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
Đăng ngày 07-07-2020 00:00