Kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 (chiều ngày 7/7/2020)
Đăng ngày 07-07-2020 00:00