Hướng dẫn mới về khoản chi không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp; Chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp; Không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước ASEAN; Kinh doanh đa cấp phải có vốn điều lệ 10 tỷ đồng; Quy định mức xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán... là những chính sách nổi bật về tài chính, doanh nghiệp có hiệu lực từ tháng 5/2018.