Mức lãi suất của các ngân hàng thương mại đối với dư nợ của các khoản vay hỗ trợ nhà ở là 5,0%/năm; Điều kiện áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi theo Hiệp định UKVFTA; Lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước; Trái phiếu đặc biệt làm cơ sở tái cấp vốn, gia hạn tái cấp vốn; Thay đổi quy định về quản lý phân bón…. là những chính sách nổi bật về doanh nghiệp có hiệu lực từ tháng 01/2023.

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 2162/QĐ-UBND ngày 16-8-2022 phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch thoát nước thải đô thị thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhằm cụ thể hóa định hướng quy hoạch thoát nước thải trong Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15-3-2021.

Tìm khách sạn

Tìm hồ sơ dịch vụ công