Quy trình trao đổi, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư; Từ 1/3, triển khai hồ sơ bệnh án điện tử; Quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; Sửa quy định hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân; Gara ô tô có chiều cao không quá 9 tầng; Môi giới con nuôi dưới 16 tuổi có thể bị xử lý hình sự… là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 3/2019.