Đối thoại trực tuyến “Chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp hoạt động trong khu Công nghệ thông tin tập trung”

Ngày 19-9, Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin Đà Nẵng phối hợp với Cục Thuế thành phố Đà Nẵng và Cổng Thông tin điện tử thành phố tổ chức chương trình đối thoại trực tuyến với chủ đề “Chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp hoạt động trong khu Công nghệ thông tin tập trung”. Ông Trần Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố và ông Trương Công Khoái, Phó Cục trưởng Cục thuế thành phố đồng chủ trì buổi đối thoại.

Phân loại luồng xanh, luồng đỏ trong cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa; 3 điều kiện với thương nhân kinh doanh mua bán khí; Biểu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; Liên kết trong sản xuất nông nghiệp được hỗ trợ đến 10 tỷ; Hướng dẫn mới về khai báo y tế đối với hàng hóa là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 8/2018.

Sáng ngày 25-7, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa và Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đã chủ trì chương trình gặp mặt doanh nghiệp với chủ đề “nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.  Tại đây, lãnh đạo thành phố đã tiếp thu nhiều ý kiến tham gia đóng góp đầy tâm huyết và trách nhiệm của đại diện các doanh nghiệp trong và ngoài nước về môi trường đầu tư kinh doanh của Đà Nẵng