Hướng dẫn phân phối kết quả tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; Quy định mới về bồi thường, cưỡng chế thu hồi đất; Quy định về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam; Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật cho nhóm dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và hoạt động giải thưởng chất lượng quốc gia… là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2022.

Đây là khẳng định của Indochina Capital và Tập đoàn Kajima (Nhật Bản) tại lễ khai trương khách sạn Wink Trung tâm Đà Nẵng vào sáng 30-11. Lễ khai trương chính thức giới thiệu thương hiệu khách sạn made-in-Vietnam của Indochina Capital và Tập đoàn Kajima tại thành phố Đà Nẵng, hứa hẹn điểm đến hấp dẫn mới cho du khách tại Đà Nẵng.