Thủ tục công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với Công ty TNHH MTV
Đăng ngày 26-12-2018 15:07, Lượt xem: 184

Để thực hiện thủ tục công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với Công ty TNHH MTV, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ, bao gồm: Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-25, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT).

Khi doanh nghiệp nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan đến nội dung về ngành, nghề kinh doanh, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nộp phí để công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp và gửi Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp tới Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký để thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được công khai.

Phí thực hiện thủ tục này là 300.000 đồng theo Thông tư số 106/2013/TT-BTC, doanh nghiệp nộp tại thời điểm đề nghị công bố.  Phòng Đăng ký kinh doanh đăng tải nội dung đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp thuộc phạm vi mình quản lý lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

 

CỔNG TTĐT TP

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác