Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài
Đăng ngày 19-12-2018 14:27, Lượt xem: 91

Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài là gì?

Điều 10 Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 22/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số điều của Luật Đầu tư năm 2014 quy định về điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài gồm:

a) Điều kiện về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế;

b) Điều kiện về hình thức đầu tư;

c) Điều kiện về phạm vi hoạt động đầu tư;

d) Điều kiện về đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư;

đ) Điều kiện khác theo quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế về đầu tư.
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác