Các chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 4/2022
Đăng ngày 12-04-2022 16:25

Tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ; Quy định mới về tiêu chuẩn trình độ với giảng viên trường cao đẳng sư phạm; 9 tiêu chí đánh giá, công nhận đô thị văn minh; Giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu từ ngày 1/4/2022; Sửa quy định về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng… là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 4/2022.

Tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 03/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 về tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ.

Theo đó, Bí thư tỉnh ủy và cấp tương đương được bố trí cho thuê một trong hai loại hình nhà ở công vụ sau:

-  Nhà liền kề đảm bảo yêu cầu theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 của Quyết định này: Diện tích đất từ 200 m2 đến 250 m2; Trang bị nội thất theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 của Quyết định số 03/2022/QĐ-TTg.

- Căn hộ chung cư: Diện tích sử dụng từ 145 m2 đến 160 m2; Trang bị nội thất theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 của Quyết định số 03/2022/QĐ-TTg.

Định mức kinh phí tối đa trang bị nội thất cho nhà liền kề và căn hộ chung cư công vụ quy định tại khoản này là 250 triệu đồng.

Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cấp tương đương trở lên được bố trí cho thuê một trong hai loại hình nhà ở công vụ sau:

- Nhà liền kề đảm bảo yêu cầu theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 của Quyết định này: Diện tích đất từ 120 m2 đến 150 m2; Trang bị nội thất theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 của Quyết định số 03/2022/QĐ-TTg.

-  Căn hộ chung cư: Diện tích sử dụng từ 100 m2 đến 145 m2; Trang bị nội thất theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 của Quyết định số 03/2022/QĐ-TTg.

Định mức kinh phí tối đa trang bị nội thất cho nhà liền kề và căn hộ chung cư công vụ quy định tại khoản này là 200 triệu đồng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Giám đốc Sở và cấp tương đương trở lên, chuyên viên cao cấp, nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặc biệt quan trọng theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ hoặc viên chức (giáo viên, bác sĩ và nhân viên y tế) thuộc các đơn vị sự nghiệp có vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý tương đương Giám đốc Sở trở lên được bố trí cho thuê căn hộ chung cư: Diện tích sử dụng từ 80 m2 đến 100 m2; Trang bị nội thất theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 của Quyết định số 03/2022/QĐ-TTg; Định mức kinh phí tối đa trang bị nội thất đồ dùng căn hộ chung cư công vụ quy định tại khoản này là 150 triệu đồng.

Quyết định số 03/2022/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 15/4/2022 và thay thế Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg .

Quy định mới về tiêu chuẩn trình độ với giảng viên trường cao đẳng sư phạm

Có hiệu lực từ ngày 19/4/2022, Thông tư số 04/2022/TT-BGDĐT sửa đổi Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập.

Đáng chú ý, Thông tư số 04/2022/TT-BGDĐT sửa đổi tiêu chuẩn trình độ với giảng viên trường cao đẳng sư phạm như sau:

- Tiêu chuẩn trình độ với giảng viên cao đẳng sư phạm (hạng III): Có bằng đại học trở lên phù hợp với vị trí việc làm, chuyên ngành giảng dạy; Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm (đối với giảng viên không tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc đại học sư phạm kỹ thuật); Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm.

- Tiêu chuẩn trình độ với giảng viên cao đẳng sư phạm chính (hạng II): Có bằng thạc sĩ trở lên phù hợp với vị trí việc làm, ngành và chuyên ngành giảng dạy; Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm (đối với giảng viên không tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc đại học sư phạm kỹ thuật); Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm.

- Tiêu chuẩn trình độ với giảng viên cao đẳng sư phạm cao cấp (hạng I): Có bằng tiến sĩ phù hợp với vị trí việc làm, ngành hoặc chuyên ngành giảng dạy; Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm (đối với giảng viên không tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc đại học sư phạm kỹ thuật); Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm.

Như vậy, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng giảng viên cao đẳng sư phạm đối với tất cả các hạng (I, II, III) không còn yêu cầu có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm riêng cho từng hạng, mà quy định chung cho các hạng là phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm.

Về tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập đối với tất cả các hạng (I, II, III) thay vì yêu cầu có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên theo từng hạng thì Thông tư 04/2022/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn chung là có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học.

9 tiêu chí đánh giá, công nhận đô thị văn minh

Đây là nội dung đáng chú ý tại Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh.

Theo đó, 9 tiêu chí đánh giá phường, thị trấn, quận, thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh, bao gồm: Quy hoạch đô thị; giao thông đô thị; môi trường và an toàn thực phẩm đô thị; an ninh, trật tự đô thị; thông tin, truyền thông đô thị; việc làm, thu nhập bình quân, hộ nghèo ở đô thị; văn hóa, thể thao đô thị; y tế, giáo dục đô thị; hệ thống chính trị và trách nhiệm của chính quyền đô thị.

Cũng theo Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg, để được xét công nhận đạt chuẩn văn minh, phường, thị trấn phải đạt 9 tiêu chí trên; có đăng ký phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh với Ủy ban nhân dân cấp huyện; thời gian đăng ký 2 năm, đối với công nhận lần đầu và 5 năm, đối với công nhận lại; có từ 90% trở lên người dân hài lòng và đồng ý đề nghị công nhận phường, thị trấn đạt chuấn đô thị văn minh.

Đối với quận, thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh, điều kiện xét công nhận và công nhận lại gồm: Có đăng ký quận, thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; đạt 9 tiêu chí trên; thời gian đăng ký 2 năm, đối với công nhận lần đầu và 5 năm, đối với công nhận lại; có 100% phường, thị trấn trực thuộc được công nhận và công nhận lại đạt chuẩn đô thị văn minh và có 100% xã trực thuộc (nếu có) được công nhận và công nhận lại đạt chuẩn nông thôn mới.

Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 15/4/2022.

Giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu từ ngày 1/4/2022

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 về mức thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với xăng, dầu, mỡ nhờn.

Theo đó, giảm 50% mức thuế BVMT đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn; giảm 70% mức thuế BVMT đối với dầu hỏa từ ngày 01/4/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

Cụ thể, mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ ngày 01/4/2022 đến hết ngày 31/12/2022 được quy định cụ thể như sau: Xăng, trừ etanol 2.000 đồng/lít; dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn 1.000 đồng/lít; dầu hỏa 300 đồng/lít; mỡ nhờn 1.000 đồng/kg. Mức thuế BVMT đối với nhiên liệu bay giữ thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 13/2021/UBTVQH15 ngày 31/12/2021 của UBTVQH.

Mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ ngày 01/01/2023 thực hiện theo quy định tại Mục I khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2018 của UBTVQH và Biểu thuế BVMT.

Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4/2022.

Sửa quy định về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 24/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo đó, Thông tư số 24/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 về nội dung kiểm toán độc lập như sau: Kiểm toán độc lập hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tối thiểu các nội dung sau đây:

- Kiểm toán hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (trong đó bao gồm các cơ chế, chính sách, quy trình, quy định nội bộ) tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, quy định của Ngân hàng Nhà nước về hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

- Kiểm toán hoạt động hệ thống kiểm soát nội bộ đối với việc lập và trình bày báo cáo tài chính;

Ngoài ra, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thực hiện kiểm toán hoạt động hệ thống kiểm soát nội bộ đối với nội dung đánh giá nội bộ về mức đủ vốn của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về hệ thống kiểm soát nội bộ.

Thông tư số 24/2021/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ 15/4/2022.

KHÁNH VÂN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT