Chia tách Quảng Nam – Đà Nẵng thành hai đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương (1-1-1997)

Ngày 6-11-1996, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa IX, kỳ họp thứ 10, phê chuẩn việc tách tỉnh Quảng Nam thành hai đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương: tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng. Bộ máy hành chính mới của hai đơn vị bắt đầu hoạt động từ ngày 1-1-1997.

1. Tỉnh Quảng Nam

Diện tích tự nhiên: 10.406,34km2
Dân số: 1.364.599 người
Tỉnh lỵ: Thị xã Tam Kỳ
Đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh: 12 huyện, 2 thị xã
Đơn  vị  hành  chính  trực  thuộc  huyện,  thị: 12  thị  trấn,  12 phường, 193 xã
1- Thị xã Tam Kỳ gồm 7 phường, 13 xã.
2- Thị xã Hội An gồm 5 phường, 7 xã.
3- Huyện Điện Bàn gồm 1 thị trấn, 15 xã.
4- Huyện Quế Sơn gồm 1 thị trấn, 16 xã.
5- Huyện Hiệp Đức gồm 1 thị trấn, 10 xã.
6- Huyện Tiên Phước gồm 1 thị trấn, 14 xã.
7- Huyện Núi Thành gồm 1 thị trấn, 14 xã.
8- Huyện Duy Xuyên gồm 1 thị trấn, 13 xã.
9- Huyện Đại Lộc gồm 1 thị trấn, 15 xã.
10- Huyện Thăng Bình gồm 1 thị trấn, 20 xã.
11- Huyện Hiên gồm 1 thị trấn, 20 xã.
12- Huyện Nam Giang gồm 1 thị trấn, 8 xã.
13- Huyện Phước Sơn gồm 1 thị trấn, 8 xã.
14- Huyện Trà My gồm 1 thị trấn, 20 xã.
 
2. Thành phố Đà Nẵng
Diện tích tự nhiên: 942,46km2
Dân số: 663.115 người
Đơn vị hành chính trực thuộc thành phố có 5 quận, 1 huyện trong đất liền và 1 huyện hải đảo, với 33 phường, 14 xã.
1- Quận Hải Châu gồm 12 phường.
2- Quận Thanh Khê gồm 8 phường.
3- Quận Sơn Trà gồm 7 phường.
4- Quận Ngũ Hành Sơn gồm 3 phường.
5- Quận Liên Chiểu gồm 3 phường.
6- Huyện Hòa Vang gồm 14 xã.
7- Huyện Hoàng Sa gồm 2 nhóm đảo Bắc và đảo Tây với 17 hòn đảo. 
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác