"Ngọn lửa Trà Nô" – Cuộc nổi dậy của nhân dân làng ông Tía (13-3-1960)

Làng Trà Nô nằm dưới chân núi Vin, có con sông Trà Nô chảy qua, trước đây là một thôn của Phước Nham, sau này thôn 9 thuộc xã Phước Trà, huyện Hiệp Đức. Vốn có truyền thống yêu nước và căm thù giặc, trong suốt những năm kháng chiến chống Pháp, dân làng Trà Nô đã tham gia đóng góp nhiều công sức cho cách mạng. Bước sang cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, truyền thống này tiếp tục được phát huy mạnh mẽ, điển hình là cuộc nổi dậy ngày 13-3-1960 của nhân dân làng Trà Nô.

 

Cuối năm 1958 đầu năm 1959, Mỹ-Diệm tập trung đánh phá miền núi Quảng Nam trong cái gọi là chiến dịch “thượng du vận”.

 

Đến đầu năm 1960, chúng tổ chức các lực lượng chốt giữ tại các làng Ông Điểu, Ông Nuôi, Nước Mục, Gia Ngàn, ồng Trà Nô (Ông Tía), Ông Viên, Ông Đấu. Mỗi làng có từ hai tiểu đội đến một trung đội chốt giữ. Sau khi thiết lập hệ thống đồn bót, địch tiến hành đặt các cơ quan hành chính thay mặt chúng điều hành làng.

 

Ngày 10-3-1960, địch rút hai tiểu đội về quận mang theo giáo mác thu được của dân làng chỉ để lại 5 tên địch chốt giữ.

 

Ngày 12-3-1960, đồng chí Lào - người trực tiếp chỉ đạo phong trào ở làng Trà Nô - đã chỉ thị cho đội du kích tiêu diệt bọn lính ở trong làng với kế hoạch hành động “dùng rựa làm vũ khí, hai người diệt một địch”. Rạng sáng ngày 13-3-1960, nhân bọn lính trong làng không đề phòng, anh du kích Đề xông vào chém một tên địch và phát lệnh tấn công. Cả đội du kích tràn vô cơ quan địch, tiêu diệt gọn những tên còn lại. Trận đánh diễn ra nhanh gọn. Cả 5 tên địch đều bị diệt, đội du kích thu được 6 súng, trong đó có 1 tiểu liên. Thực hiện theo kế hoạch đã định, dân làng nổi lửa đốt các ngôi nhà rồi nhanh chóng di chuyển vào rừng sâu lập làng chiến đấu.

 

Cuộc khởi nghĩa làng Trà Nô là cuộc nổi dậy đầu tiên của quần chúng kết hợp với đấu tranh vũ trang ở miền núi Quảng Nam đã giành thắng lợi và có ảnh hưởng to lớn đến các địa phương khác trong tỉnh. Sau cuộc khởi nghĩa Trà Nô, có nhiều làng khác ở các xã trong tỉnh nổi dậy, đi vào đấu tranh vũ trang, thành lập làng chiến đấu. Có thể nói, cuộc khởi nghĩa làng Trà Nô đi vào lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ như một biểu tượng cao đẹp của tinh thần và ý chí quật cường, là niềm tự hào về truyền thống yêu nước của nhân dân miền núi nói riêng và nhân dân tỉnh Quảng Nam nói chung.

  

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác