Dân số quận Hải Châu chia theo phường

 
Dân số 1/4/1999

Tổng số

Nam

Nữ

Quận Hải Châu

189.297

91.655

97.642

Phường Hải Châu

 15.035

6.893

8.142

Phường Hải Châu

 14.954

7.294

7.660

Phường Thạch Thang

16.658

7.895

8.763

Phường Thanh Bình

20.883

10.302

10.581

Phường Thuận Phước

14.133

6.907

7.226

Phường Bình Thuận

13.491

6.604

6.887

Phường Hòa Thuận

21.987

10.533

11.454

Phường Nam Dương

8.941

4.397

4.544

Phường Phước Ninh

12.659

6.045

6.614

Phường Bình Hiên

11.789

5.723

6.066

Phường Hòa Cường

25.655

12.616

13.039

Phường Khuê Trung

13.112

6.446

6.666

 
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT