Những mốc son lịch sử

  • Cuộc kháng chiến chống xâm lược Pháp đầu tiên của quân và dân ta ở mặt trận Đà Nẵng năm 1858
  • Pháp lập thành phố nhượng địa Đà Nẵng (3-10-1888)
  • Mở đầu cuộc kháng chiến chống Pháp lần thứ hai ở mặt trận Quảng Nam – Đà Nẵng (20-12-1946)
  • Chiến thắng lịch sử trên đèo Hải Vân trong kháng chiến chống Pháp (24-1-1949)
  • Đơn vị thủy quân lục chiến Mỹ đầu tiên đổ bộ vào Đà Nẵng (8-3-1965)
  • Cuộc nổi dậy làm chủ của nhân dân Đà Nẵng từ tháng 3 đến tháng 5-1966, đỉnh cao của phong trào đô thị miền Nam thời chống Mỹ
  • Ngày 29-3-1975 – Giải phóng Quảng Nam – Đà Nẵng
  • Chia tách Quảng Nam – Đà Nẵng thành hai đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương (1-1-1997)
  • Cầu sông Hàn – Niềm tự hào của người Đà Nẵng
  • Thành phố Đà Nẵng được công nhận là đô thị loại I (15-7-2003)