• Thành ủy
+ Địa chỉ: 72 Bạch Đằng, Đà Nẵng
+ Điện thoại: 08051342
+ Fax: 08051162
 

• Hội đồng nhân dân
+ Địa chỉ: 42 Bạch Đằng, Đà Nẵng
+ Điện thoại: (84.236) 3825051
+ Fax: (84.236) 3826343
+ Email: dbnd@danang.gov.vn


• Đoàn Đại biểu Quốc hội
+ Địa chỉ: 44 Bạch Đằng, Đà Nẵng
+ Điện thoại: 08051284
+ Fax: 08051284


• Ủy ban nhân dân thành phố
+ Địa chỉ: Trung tâm Hành chính thành phố, 24 Trần Phú, Q.Hải Châu, T.p Đà Nẵng
+ Điện thoại: 0236.3821293
+ Fax: 0236.3825321
+ Email: vpub@danang.gov.vn
+ Website: www.danang.gov.vn
 

• Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng
+ Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng 
+ Điện thoại: 0236.3817.661 - 0236.3891.301
+ Fax: 0236.3817568

+ Email: mttqvn@danang.gov.vn


• Quận Cẩm Lệ
+ Địa chỉ: 40 Ông Ích Đường, Đà Nẵng, Việt Nam
+ Điện thoại: (84.236) 3674159
+ Fax: (84.236) 3674157
+ Email: quancamle@danang.gov.vn


• Quận Hải Châu
+ Địa chỉ: 270 Trần Phú -Q.Hải Châu- TP.Đà Nẵng
+ Điện thoại :(84.236) 3827970 - 3561188
+ Fax :( 84.236)3872774
+ Email :quanhaichau@danang.gov.vn


• Quận Liên Chiểu
+ Địa chỉ: 168 Nguyễn Sinh Sắc - Quận Liên Chiểu - Tp Đà Nẵng
+ Điện thoại: (84.236) 3.731.104 
+ Fax: (84.236) 3.841.882
+ Email: bbtlienchieu@danang.gov.vn


• Quận Ngũ Hành Sơn
+ Địa chỉ: 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
+ Điện thoại: (84.236) 847.327 - 968.222
+ Email: quannguhanhson@danang.gov.vn


• Quận Sơn Trà
+ Địa chỉ: An Vĩnh, An Hải Tây, Q.Sơn Trà
+ Điện thoại: (84 236) 3944 049
+ Fax: (84 236) 3944 053
+ Email: quansontra@danang.gov.vn


• Quận Thanh Khê
+ Địa chỉ: 503 Trần Cao Vân - Đà Nẵng
+ Điện thoại: (84.236).3714 922
+ Fax: (84.236).3711 658
+ Email: quanthanhkhe@danang.gov.vn


• Huyện Hòa Vang
+ Địa chỉ: QL 14B, Trung tâm hành chính huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
+ Điện thoại: (84.236).846.159
+ Email : ubndhuyenhoavang@danang.gov.vn


• Huyện Hoàng Sa
+ Địa chỉ:  132 Yên Bái, thành phố Đà Nẵng
+ Điện thoại: (84.236).3822291 - (84.236).3829559
+ Fax:(84.236).3829900
+ Email: hoangsa@danang.gov.vn


• Văn phòng UBND thành phố
+ Địa chỉ: Tầng 1-3, Trung tâm Hành chính thành phố, 24 Trần Phú, Q.Hải Châu, T.p Đà Nẵng
+ Điện thoại: (84.236) 3812825
+ Fax: (84.236) 3825321
+ Email: vpub@danang.gov.vn


• Sở Công Thương
+ Địa chỉ : Tầng 19, Trung tâm Hành chính thành phố, 24 Trần Phú, Q.Hải Châu, T.p Đà Nẵng
+ Điện thoại : (84.236).3895.300  
+ Fax: (84.236).3889.540 
+ Email : sct@danang.gov.vn
+ Bộ phận tiếp nhận và trả lời kết quả tại quầy số 19


• Sở Giáo dục và Đào tạo
+ Địa chỉ: Tầng 21 Trung tâm Hành chính thành phố, 24 Trần Phú, Q.Hải Châu, T.p Đà Nẵng
+ Điện thoại: 0236-3821066
+ Email:vanphong.sodanang@moet.edu.vn - sgddt@danang.gov.vn
+ Bộ phận tiếp nhận và trả lời kết quả tại quầy số 9


• Sở Giao thông vận tải
+ Địa chỉ: Tầng 14 Trung tâm Hành chính thành phố, 24 Trần Phú, Q.Hải Châu, T.p Đà Nẵng
+ Điện thoại: 84.0236.3822008 
+ Fax 84.0236.3830438 
+ Email: sgtvt@danang.gov.vn.
+ Bộ phận tiếp nhận và trả lời kết quả tại quầy số 1,2,3,4,5,6


• Sở Kế hoạch và Đầu tư
+ Địa chỉ: Tầng 5-6 Trung tâm Hành chính thành phố, 24 Trần Phú, Q.Hải Châu, T.p Đà Nẵng
+ Điện thoại: 0236.3822217 
+ Fax: 0236.3829184
+ Email: skhdt@danang.gov.vn
+ Bộ phận tiếp nhận và trả lời kết quả tại quầy số 14,15,16,17,18


• Sở Khoa học và Công nghệ
+ Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính thành phố, 24 Trần Phú, Q.Hải Châu, T.p Đà Nẵng
+ Điện thoại: (84.236) 3830214; 
+ Fax: (84.236) 3822864
+ Email: skhcn@danang.gov.vn
+ Bộ phận tiếp nhận và trả lời kết quả tại quầy số 23


• Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
+ Địa chỉ: Tầng 20 Trung tâm Hành chính thành phố, 24 Trần Phú, Q.Hải Châu, T.p Đà Nẵng
+ Điện thoại: (84.236) 3827616 
+ Fax: (84.236) 3822957 
+ Email: sldtbxh@danang.gov.vn
+ Bộ phận tiếp nhận và trả lời kết quả tại quầy số 11
 

• Sở Ngoại Vụ
+ Địa chỉ: Tầng 25 Trung tâm Hành chính thành phố, 24 Trần Phú, Q.Hải Châu, T.p Đà Nẵng
+ Điện thoại: 0236-3812321
+ Fax: 0236-3825853
+ Email:sngv@danang.gov.vn
+ Bộ phận tiếp nhận và trả lời kết quả tại quầy số 21


• Sở Nội vụ
+ Địa chỉ: Tầng 10, Trung tâm Hành chính thành phố, 24 Trần Phú, Q.Hải Châu, T.p Đà Nẵng
+ Điện thoại: +84.236.3821253   
+ Fax: +84.236.3829900
+ Email: snv@danang.gov.vn 
+ Bộ phận tiếp nhận và trả lời kết quả tại quầy số 12,13


• Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
+ Địa chỉ: Tầng 27 Trung tâm Hành chính thành phố, 24 Trần Phú, Q.Hải Châu, T.p Đà Nẵng
+ Điện thoại: 0236 3822235 
+ Fax: 0236 3837146
+ Email: banbientapsnn@danang.gov.vn 
+ Bộ phận tiếp nhận và trả lời kết quả tại quầy số 31


• Sở Tài chính
+ Địa chỉ: Tầng 7, 8 Trung tâm Hành chính thành phố, 24 Trần Phú, Q.Hải Châu, T.p Đà Nẵng
+ Điện thoại: (84.236) 3822130 
+ Fax : (84.236) 3827074 
+ Email: stc@danang.gov.vn
+ Bộ phận tiếp nhận và trả lời kết quả tại quầy số 22


• Sở Tài nguyên - Môi trường
+ Địa chỉ: Tầng 15 Trung tâm Hành chính thành phố, 24 Trần Phú, Q.Hải Châu, T.p Đà Nẵng
+ Điện thoại: 02363.822410                
+ Fax:0236.3853021
+ Email: stnmt@danang.gov.vn
+ Bộ phận tiếp nhận và trả lời kết quả tại quầy số 20


• Sở Tư pháp
+ Địa chỉ: tầng 11 Trung tâm Hành chính thành phố, 24 Trần Phú, Q.Hải Châu, T.p Đà Nẵng
+ Điện thoại: (+84. 0236).3822 822 - (+84. 0236).3895 267
+ Fax: 0236.3895 267
+ Email: stp@danang.gov.vn
+ Bộ phận tiếp nhận và trả lời kết quả tại quầy số 8


• Sở Văn hóa và Thể thao 
+ Địa chỉ: Tầng 17 Trung tâm Hành chính thành phố, 24 Trần Phú, Q.Hải Châu, T.p Đà Nẵng
+ Điện thoại: 0236-3821203
+ Điện thoại + Bộ phận TN & TKQ: 0236 -3881888 - bấm số lẻ 424.
+ Fax: 0236-3889174
+ Email:annth11@danang.gov.vn - svhtt@danang.gov.vn
+ Bộ phận tiếp nhận và trả lời kết quả tại quầy số 24


• Sở Du lịch
+ Địa chỉ: Tầng 16 Trung tâm Hành chính thành phố, 24 Trần Phú, Q.Hải Châu, T.p Đà Nẵng
+ Điện thoại: 0236-3.898.196 
+ Điện thoại + Bộ phận TN & TKQ: 0236-3.881.888 - bấm số lẻ 420.
+ Fax: 0236-3.812.029
+ Email:binhnx@danang.gov.vn - sdl@danang.gov.vn
+ Bộ phận tiếp nhận và trả lời kết quả tại quầy số 25


• Sở Xây dựng
+ Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính thành phố, 24 Trần Phú, Q.Hải Châu, T.p Đà Nẵng
+ Điện thoại: (0236) 3.822.134 
+ Fax: (0236) 3.828.587
+ Email: sxd@danang.gov.vn
+ Bộ phận tiếp nhận và trả lời kết quả tại quầy số 26,27,28


• Sở Y tế
+ Địa chỉ: Tầng 23 Trung tâm Hành chính thành phố, 24 Trần Phú, Q.Hải Châu, T.p Đà Nẵng
+ Điện thoại: 0236.3821206 
+ Fax: 0236.3826276
+ Email: syt@danang.gov.vn
+ Bộ phận tiếp nhận và trả lời kết quả tại quầy số 10


• Thanh tra thành phố
+ Địa chỉ: Tầng 9, Trung tâm Hành chính thành phố, 24 Trần Phú, Q.Hải Châu, T.p Đà Nẵng
+ Điện thoại: (84.236) 3822.079 
+ Fax: (84.236) 3817.908
+ Email: tttp@danang.gov.vn 


• Cục Thống kê
+ Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - Đà Nẵng 
+ Điện thoại: 0236.3822768 - 3827680 
+ Email: danang@gso.gov.vn

• Ban QL các KCN và CX
+ Địa chỉ: Tầng 30, Trung tâm Hành chính thành phố, 24 Trần Phú, Q.Hải Châu, T.p Đà Nẵng
+ Điện thoại: (0236) 3.830.017
+ Fax: (0236) 3.830.015
+ Email: diepza@danang.gov.vn 
+ Bộ phận tiếp nhận và trả lời kết quả tại quầy số 30
 

• Ban Quản lý Khu Công nghệ cao
+ Địa chỉ: Tầng 31, Trung tâm Hành chính thành phố, 24 Trần Phú, Q.Hải Châu, T.p Đà Nẵng
+ Điện thoại: 0236 3566704               
+ Fax: 0236 3566705               
+ Email: dhtp@danang.gov.vn
+ Bộ phận tiếp nhận và trả lời kết quả tại quầy số 31


• Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tự
+ Điện thoại: 84-236-3886243/3810054 
+ Fax: 84-236-3810056. 
+ Email: ipc@danang.gov.vn.
 

• Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội
+ Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Hành chính thành phố, 24 Trần Phú, Q.Hải Châu, T.p Đà Nẵng
+ Điện thoại: (+84.236) 3.840.332 
+ Fax: 3.840.975
+ Email: dised@danang.gov.vn

• Đài phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng
+ Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
+ Điện thoại: 0236. 3945619 - 0236. 3945749
+ Fax: 0236. 3945612
+ Email: dptthdn@danang.gov.vn


• Trường Cao Đẳng Nghề Đà Nẵng
+ Địa chỉ: 99 Tô Hiến Thành, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng
+ Điện thoại: (+84.236) 3.940.678 

• Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng
+ Địa chỉ: 130 Lê Quang Đạo, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Tp Đà Nẵng
+ Điện thoại: 0236 2248132 - 0236 2248135 / HC-TC: 0236 3951750
+ Fax: 0236 3951750
+ Email: tvhnt@danang.gov.vn