Khẩn trương cụ thể hóa triển khai quy hoạch thành phố đảm bảo yêu cầu, chất lượng
Đăng ngày 25-11-2023 13:23, Lượt xem: 85

Phát biểu bế mạc Lễ công bố quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vào sáng 25-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng cho biết, trên cơ sở tiếp thu đầy đủ các chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ và ý kiến đóng góp của người dân và các doanh nghiệp, thành phố sẽ khẩn trương cụ thể hóa triển khai Quy hoạch đảm bảo yêu cầu, chất lượng.


Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu bế mạc

Phát biểu bế mạc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết, Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là một bước cụ thể hóa các chủ trương, mục tiêu, nhiêm vụ, giải pháp phát triển thành phố Đà Nẵng theo Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và đảm bảo đồng bộ với Quy hoạch tổng thể quốc gia đã được Quốc hội phê duyệt.

Bản quy hoạch là kết quả của trí tuệ tập thể, tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo của các cơ quan, đơn vị tham mưu; của các đơn vị tư vấn cũng như những đóng góp đầy tâm huyết của các chuyên gia, nhà khoa học, các tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp và sự góp ý, đồng thuận của Nhân dân thành phố.  

Thay mặt lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành ủy trân trọng cảm ơn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cá nhân Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã ủng hộ thống nhất thông qua Quy hoạch thành phố, đã dành thời gian về Lễ Công bố Quy hoạch. Đồng thời, ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban, ngành của thành phố trong quá trình tham mưu, phối hợp với các bộ, ngành Trung ương trong xây dựng, thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đặc biệt, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố, Bí thư Thành ủy tiếp thu và bày tỏ lời cảm ơn chân thành đối với sự quan tâm và những phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trong buổi Lễ hôm nay.


Lãnh đạo thành phố trao giấy chứng nhận đầu tư cho Dự án Nhà máy điện tử Foxlink tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng với tổng vốn đầu tư đăng ký 3.167,8 tỷ đồng (135 triệu USD)

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng: "Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 như là cơ sở để xây dựng các cơ chế, chính sách, triển khai các quy hoạch chuyên ngành, qua đó, khắc phục các khó khăn, vướng mắc, mở ra những cơ hội và không gian phát triển mới, giá trị mới cho thành phố Đà Nẵng bứt phá phát triển trong thời gian tới. Vì vậy, trên cơ sở tiếp thu đầy đủ các chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ và ý kiến đóng góp của người dân và các doanh nghiệp, thành phố sẽ khẩn trương cụ thể hóa triển khai Quy hoạch đảm bảo yêu cầu, chất lượng".

Trên tinh thần đó, Bí thư Thành ủy đề nghị Ban cán sự đảng UBND thành phố xác định nhiệm vụ triển khai Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Trong đó, tập trung thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, công bố công khai, rộng rãi nội dung Quy hoạch và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tới các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân thành phố, nhất là những nội dung cốt lõi của Quy hoạch, góp phần nâng cao nhận thức, vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Quy hoạch thành phố và để Nhân dân thực hiện quyền giám sát việc thực thi Quy hoạch.

Cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo, khẩn trương phối hợp với các bộ, ngành Trung ương, nhất là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ để sớm hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch triển khai Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhất là rà soát Quy hoạch thành phố đảm bảo tính thống nhất, liên kết với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị và các quy hoạch phân khu đã được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt. Tổ chức thực hiện quy hoạch phải đảm bảo khoa học, chặt chẽ nhưng phải linh hoạt, phù hợp với Quy hoạch tổng thể. Đặc biệt, là tạo ra các cơ chế để thu hút nguồn lực đầu tư xã hội, tăng hiệu quả đầu tư phục vụ cho các mục tiêu phát triển.

Đảng đoàn HĐND thành phố, Ban cán sự đảng UBND thành phố phối hợp để ban hành các chính sách thuộc thẩm quyền để thu hút đầu tư các dự án động lực, trọng điểm có tác động trực tiếp đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, có tính lan tỏa lớn, các dự án công nghiệp công nghệ cao, trọng tâm là công nghệ vi mạch bán dẫn, công nghệ tự động hóa, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo.Lãnh đạo Chính phủ và lãnh đạo thành phố trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 07 dự ánvới tổng vốn đầu tư hơn 9,3 nghìn tỷ đồng

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng hoan nghênh các dự án đã được trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Biên bản ghi nhớ. Đồng thời đề nghị các nhà đầu tư khẩn trương triển khai các dự án đúng như cam kết.

Thành phố sẽ quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất trong quá trình triển khai của nhà đầu tư, doanh nghiệp, nhất là các dự án đã đúng theo quy hoạch; tiếp tục đẩy mạnh việc cải cách thủ tục hành chính, xây dựng các cơ chế, chính sách thuận lợi, đúng pháp luật cho quá trình thu hút đầu tư vào thành phố theo đúng định hướng đã đề ra tại Nghị quyết số 43-NQ/TW, Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố.

''Lễ công bố Quy hoạch là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề để thành phố tiếp tục khơi thông các nguồn lực, phát huy tiềm năng, thế mạnh, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội cũng như củng cố hơn nữa những khát vọng, quyết tâm phát triển của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố trong thời gian đến.

Việc triển khai hiệu quả Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cần có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả của các cấp chính quyền cũng như sự quan tâm, đồng hành của các đối tác phát triển, các nhà đầu tư trong và ngoài nước, cộng đồng doanh nghiệp và tất cả người dân'', Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

Bí thư Thành uỷ kêu gọi Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân thành phố tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, tranh thủ thời cơ, phát huy nội lực, không ngừng đổi mới sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á.

THANH THẢO

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác