Quay lại
Cắt tỉa cây xanh trên đường Trần Thúc Nhẫn
Ngày phản ánh: 30/07/2022 21:52
Địa điểm diễn ra: Đường Trần Thúc Nhẫn
Tại đường Trần Thúc Nhẫn, p. Hoà Xuân, q. Cẩm Lệ có nhiều cây xanh có cành lá um tùm mắc vào dây điện và dây cáp quang của các hộ gia đình gây nguy hiểm nhưng không thấy các đơn vị chuyên cắt tỉa cây xanh của thành phố tới tỉa cành cho cây ở tuyến đường này. Rất mong được thành phố quan tâm hơn về việc chỉnh trang bộ mặt đô thị cũng như sự an toàn trong mùa mưa bão sắp tới của người dân.
Thông tin xử lý:
UBND quận Cẩm Lệ
Ngày: 2022-08-05 10:42:23.0
Nội dung:
Theo nội dung góp ý của công dân, UBND quận Cẩm Lệ đã giao UBND phường Hòa Xuân kiểm tra, xử lý. Nay, UBND quận phản hồi như sau: Tiếp nhận thông tin, UBND phường đã chuyển phản ánh và đề nghị đơn vị quản lý là công ty cổ phần Tập đoàn Mặt trời kiểm tra xử lý (hiện nay dự án vẫn thuộc công ty cổ phần Tập đoàn Mặt trời quản lý, vận hành chưa bàn giao cho địa phương). UBND phường sẽ đôn đốc, theo dõi việc xử lý của Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt trời. Vậy, UBND quận kính phản hồi thông tin đến công dân được biết. Trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp của công dân!