Quay lại
Điện chiếu sáng bị tắt tại 93/6/9 Hải Phòng
Ngày phản ánh: 04/08/2022 10:29
Địa điểm diễn ra:
Tại 93/6/9 Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu có 1 bóng đèn điện chiếu sáng bị tắt khoảng 1 tháng mà chưa thấy có đơn vị xử lý. Kính mong cơ quan chức năng kiểm tra xử lý
Thông tin xử lý:
Công ty Cổ phần chiếu sáng công cộng Đà Nẵng
Ngày: 2022-08-05 10:48:16.0
Nội dung:
05/8/2022 Trung tâm đã đề nghị Công ty Cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng kiểm tra xử lý.Hiện tại đèn chiếu sáng trên đỏ bình thường. Kính phản hồi thông tin đến công dân được biết. Trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp của công dân!