Quay lại
Kiểm tra việc mở loa phát thanh tại 282/23/1 đường Nguyễn Văn Cừ
Ngày phản ánh: 06/03/2023 09:32
Địa điểm diễn ra: 282/23/1 Nguyễn Văn Cừ
Cổng góp ý nhận được được phản ánh của người dân qua facebook có nội dung như sau: Nhà tôi ở tại 282/23/1 đường Nguyễn Văn Cừ, Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu gần đó có loa phát thanh của phường. Hằng ngày loa đài phát thanh mở khung giờ 4:30 sáng đến 6:30 gây ồn ào rất đau đầu. Tôi thấy việc mở loa cũng không hiệu quả và không có ích lắm, giờ đó giờ yên tĩnh người dân nghỉ ngơi. Việc mở loa 2 tiếng rất là nhiều, sáng tôi dậy sớm học bài hay ngồi thiền cũng không được Tôi đề nghị phường chỉ mở loa tầm 30 phút, thứ 7 và chủ nhật không hoạt động. Nếu được thì có thể tắt loa không mở loa nữa. Cảm ơn.
Thông tin xử lý:
UBND quận Liên Chiểu
Ngày: 2023-03-17 16:57:03.0
Nội dung:
Theo nội dung góp ý của công dân, UBND quận Liên Chiểu đã giao UBND phường Hòa Hiệp Bắc kiểm tra, xử lý. Nay, UBND quận phản hồi như sau: Ngày 14 tháng 3 năm 2023, UBND phường Hòa Hiệp Bắc có tiếp nhận thông tin về việc phản ánh của người dân về hoạt động của Đài truyền thanh phường. Qua quá trình xem xét nội dung phản ánh của người dân về việc Đài truyền thanh phường Hòa Hiệp Bắc phát thanh vào khung giờ từ 4h30 đến 6h30 là không có hiệu quả, không có ích; việc mở loa 2 tiếng đồng hồ là nhiều, ảnh hưởng đến sự yên tĩnh của người dân nghỉ ngơi. Hiện nay, Đài truyền thanh phường tiếp sóng và phát sóng chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam từ khung giờ 4h45 đến 5h30; Đài truyền thanh quận Liên Chiểu từ khung giờ 5h30 đến 5h45; Đài Phát thanh, Đài Phát thanh - Truyền hình thành phố Đà Nẵng từ khung giờ 5h45 đến 6h00 và tiếp lại Đài Tiếng nói Việt Nam từ khung giờ 6h00 đến 6h25. UBND phường Hòa Hiệp Bắc có văn bản phản hồi như sau: Trong thời buổi phát triển mạnh của các phương tiện thông tin đại chúng, khoa học công nghệ nhưng hệ thống Đài truyền thanh xã, phường vẫn giữ một vị trí không thể thiếu trong công tác thông tin tuyên truyền ở cơ sở với lợi thế kịp thời, tiện ích, ít tốn kém. Đây là kênh thông tin quan trọng để truyền tải các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân; kịp thời tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước đến từng người dân. Tại các cuộc họp giao ban tổ dân phố, các tổ trưởng tổ dân phố đều phản ảnh cần phải khắc phục, sửa chữa kịp thời các cụm loa truyền thanh và bổ sung các cụm loa truyền thanh tại các vị trí còn thiếu để người dân kịp thời nắm bắt các thông tin thời sự và các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước. Căn cứ theo khoản 1, Điều 7 của Quy chế hoạt động thông tin cơ sở ngày 6 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ. (Tùy theo điều kiện thực tế, Đài Truyền thanh cấp xã thực hiện việc tiếp sóng, phát lại chương trình thời sự và các chương trình phát thanh khác của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh, Đài Phát thanh - Truyền hình cấp tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình, Đài Truyền thanh cấp huyện để phục vụ nhu cầu thông tin thiết yếu của nhân dân địa phương trên hệ thống truyền dẫn, phát sóng phát thanh của Đài Truyền thanh cấp xã.) Vì vậy, Đài truyền thanh Hòa Hiệp Bắc tiếp sóng và phát chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh, Đài Phát thanh - Truyền hình thành phố Đà Nẵng và Đài truyền thanh quận Liên Chiểu vào khung giờ từ 4h45 đến 6h25 hàng ngày là phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân tại phường. Vậy, UBND quận kính phản hồi thông tin đến công dân được biết. Trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp của công dân!