Quay lại
Kiểm tra cây xanh trước 45 Huỳnh Ngọc Đủ
Ngày phản ánh: 11:39
Địa điểm diễn ra: 45 Huỳnh Ngọc Đủ
Cây xanh trước số nhà 45 Huỳnh Ngọc Đủ, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ sau đợt công ty cây xanh cắt cành sau bão năm ngoái, có thể do cắt hơi sát nên sau nhiều tháng nhưng cây không ra lá lại, hiện tại cây bị suy và hỏng luôn. Nhờ cơ quan chức năng kiểm tra lại và xem xét thay cây mới, do khu vực này rất nóng. Xin trân trọng cảm ơn.
Thông tin xử lý:
UBND quận Cẩm Lệ
Ngày: 2023-06-05 17:19:45.0
Nội dung:
Nhận được thông tin, UBND phường đã kiểm tra. Qua kiểm tra, khu vực này công ty tập đoàn Mặt trời chưa bàn giao cho Thành phố quản lý. UBND phường đã chuyển phản ánh đến Ban quản lý dự án khu đô thị sinh thái Hòa Xuân công ty cổ phần tập đoàn Mặt trời xử lý. UBND phường sẽ theo dõi, đôn đốc đơn vị quản lý để sớm giải quyết. Vậy, UBND phường thông báo để công dân được biết. Trân trọng./.