Quay lại
Thay đổi đèn đường chiếu sáng sang trắng
Ngày phản ánh: 14:08
Địa điểm diễn ra: Đường Hoà Nam 5 và đường Hoà Nam 6
Hiện nay các con đường xung quanh khu vực này đã thay đổi sang bóng đèn led nhưng tôi thấy tại 2 con đường này là chưa chuyển sang bóng đèn led nhìn trông không đồng bộ màu sắc trong khu dân cư. Vậy nên kính mong các cấp lãnh đạo hãy quan tâm và thay các bóng đèn chiếu sáng sang Led. Trân trọng.
Thông tin xử lý:
UBND quận Cẩm Lệ
Ngày: 2023-06-05 17:15:34.0
Nội dung:
UBND phường Hòa An trả lời ý kiến phản ánh của công dân như sau: Hiện tại, điện chiếu sáng trên 02 tuyến đường Đường Hoà Nam 5 và đường Hoà Nam 6 do công ty CP điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng quản lý và khai thác. Vì vậy, UBND phường đã ban hành công văn số 512/UBND-ĐCXD ngày 30/5/2023 đề nghị Công ty điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng quan tâm kiểm tra và xử lý, giải quyết phản ánh, góp ý của người dân. Vây UBND phường Hoà An phản hồi cho công dân được biết ./.
File đính kèm: