Quay lại
[Phản hồi báo nêu] Vỡ bó cửa thoát nước
Ngày phản ánh: 14:02
Địa điểm diễn ra: Đường Lê Trọng Tấn
Ngày 01/06/2023, báo Đà Nẵng nêu thông tin có nội dung: Trên tuyến đường Lê Trọng Tấn (phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ) đối diện số nhà 141, bó cửa thoát nước bị vỡ gây mất mỹ quan đô thị. Đề nghị cơ quan chức năng, kiểm tra xử lý.
Thông tin xử lý:
Tổ công tác thông tin Báo chí
Ngày: 2023-06-09 14:10:01.0
Nội dung:
Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng đã khắc phục thay thế đan mương thu và bó vỉa cửa thu vào ngày 2-6.