Tin tức - Sự kiện

  • Thứ trưởng Bộ Công an kiểm tra việc cấp CCCD và Dữ liệu quốc gia về dân cư tại Đà Nẵng Đăng ngày 18-01-2021 14:19
  • Hoạt động của lãnh đạo thành phố trong tuần thứ 03 Đăng ngày 18-01-2021 13:28
  • “Trường tới Trường – Kết nối yêu thương”- chương trình tiếp sức cho học sinh vùng khó khăn Đăng ngày 18-01-2021 13:18
  • Hun đúc niềm đam mê nghiên cứu khoa học trong học sinh THPT Đăng ngày 17-01-2021 17:15
  • Ý nghĩa Ngày hội “Chủ nhật Đỏ” lần thứ XIII – năm 2021 tại Đà Nẵng Đăng ngày 17-01-2021 15:13
  • Phát huy hơn nữa tính chủ động trong thực hiện nhiệm vụ của ngành Tuyên giáo Đăng ngày 17-01-2021 09:12
  • Tổ chức các hoạt động giới thiệu về đất nước, lịch sử, con người Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế Đăng ngày 16-01-2021 16:18
  • Tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng hoạt động hiệu quả Đăng ngày 16-01-2021 06:56
  • Tiếp tục triển khai mạnh mẽ Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Đăng ngày 16-01-2021 06:50
  • Đà Nẵng – Boras (Thụy Điển) hợp tác giáo dục, khoa học vì sự phát triển bền vững Đăng ngày 16-01-2021 06:42