Tin tức - Sự kiện

  • Triển lãm mỹ thuật đương đại “Chiếc cầu - Bridge” Đăng ngày 18-03-2019 15:01
  • Hoạt động của Lãnh đạo thành phố trong tuần thứ 11/2019 Đăng ngày 18-03-2019 11:40
  • Trao chứng nhận cho 6 sản phẩm Danang Value 2018 Đăng ngày 16-03-2019 09:47
  • Doanh nghiệp Hàn Quốc tìm hiểu cơ hội đầu tư các khu đô thị phức hợp thông minh tại Đà Nẵng Đăng ngày 15-03-2019 18:09
  • 70 doanh nghiệp tham gia triển lãm “Kết nối hàng Việt” Đăng ngày 15-03-2019 17:45
  • Công bố Quyết định thành lập Trung tâm kiểm nghiệm thực phẩm chuyên sâu thành phố Đà Nẵng Đăng ngày 15-03-2019 14:30
  • Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng Đăng ngày 15-03-2019 14:27
  • Bổ sung lĩnh vực kinh doanh vận tải, công nghệ thông tin vào chuyên đề chống thất thu thuế Đăng ngày 15-03-2019 08:46
  • Vận dụng các quy định, chính sách một cách hợp lý nhất nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân Đăng ngày 15-03-2019 08:31
  • Đối thoại giải quyết khiếu nại liên quan đến giải tỏa, thu hồi đất dự án Khu đô thị Phước Lý Đăng ngày 14-03-2019 18:27