Tin tức - Sự kiện

  • Đà Nẵng mời gọi hợp tác xây dựng thành phố thông minh Đăng ngày 13-11-2018 16:11
  • Hơn 40 dự án khởi nghiệp được hỗ trợ thông qua 6 chương trình ươm tạo của DNES Đăng ngày 13-11-2018 15:12
  • Đẩy mạnh quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Đà Nẵng và các địa phương Lào Đăng ngày 13-11-2018 10:08
  • Hoạt động của lãnh đạo thành phố trong tuần thứ 45 Đăng ngày 12-11-2018 09:45
  • Phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới Đăng ngày 12-11-2018 03:28
  • Trao giải cuộc thi ảnh “Tuyệt vời Đà Nẵng ơi” mùa 2 Đăng ngày 12-11-2018 03:25
  • Khẩn trương kiểm tra, bảo đảm nguồn cấp nước sạch cho thành phố Đăng ngày 10-11-2018 12:20
  • Khen thưởng 72 tác giả, nhóm tác giả trong hoạt động khoa học công nghệ năm 2018 Đăng ngày 10-11-2018 10:39
  • Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ: “Vụ VIPICO, Kiểm toán đã yêu cầu hủy kết quả đấu giá, chúng tôi không thể làm khác” Đăng ngày 09-11-2018 17:23
  • Tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Đà Nẵng và các địa phương Trung Quốc Đăng ngày 09-11-2018 15:54